Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH một thành viên

Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH một thành viên

Đều là hình thức doanh nghiệp một chủ, nhưng khác với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH một thành viên thì tổ chức có thể làm chủ sở hữu. Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH một thành viên còn phụ thuộc vào chủ sở hữu là cá nhân hay tổ chức.

Trường hợp 01: Chủ sở hữu của công ty TNHH một thành viên là tổ chức

Trong trường hợp này, chủ sở hữu có quyền lựa chọn một trong hai mô hình quản lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 78 Luật doanh nghiệp 2014:

Điều 78. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

  1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:
  2. a) Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên;
  3. b) Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.”

Cho dù tổ chức theo mô hình chủ tịch công ty hay Hội đồng thành viên thì quyền sở hữu và quyết định chính vẫn nằm trong tay của chủ sở hữu. Bởi vì, theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014, thì quyết định của chủ tịch công ty chỉ có hiệu lực sau khi được chủ sở hữu phê duyệt. Còn đối với hội đồng thành viên trong công ty TNHH một thành viên, không phải là chủ sở hữu của công ty mà chỉ mang tính chất được ủy quyền quản lý. Vì vậy, chủ thể nắm quyền quyết định vẫn là chủ sở hữu của công ty.

Trường hợp 2: chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên là cá nhân

Cơ cấu tổ chức của công TNHH một thành viên là cá nhân được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 85 Luật doanh nghiệp 2014:

Điều 85. Cơ cấu tổ chức quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu

  1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu có Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.”

Như vậy, công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu buộc phải tổ chức theo mô hình chủ tịch công ty. Nhưng điểm khác so với trường hợp tổ chức làm chủ sở hữu là không cần có Kiểm soát viên.

Có thể thấy, cơ cấu tổ chức quản lý của công ty TNHH một thành viên còn phụ thuộc vào cá nhân hay tổ chức làm chủ sở hữu. Bạn cần tổ chức theo đúng yêu cầu của Luật doanh nghiệp 2014.

https://tuvanltl.com/dang-ky-thanh-lap-doanh-nghiep-tu-nhan/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *