Đề án mở trung tâm ngoại ngữ

Đề án mở trung tâm ngoại ngữ

Đề án Trung tâm ngoại ngữ là một trong những tài liệu quan để thực hiện thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ theo quy định tại Nghị định 46/2017/NĐ-CP. 

Thông qua đề án mà trung tâm xây dựng giúp cho cơ quan có thẩm quyền có thể hình dung rõ hơn về Mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.

Đề án mở trung tâm ngoại ngữ

Điều 47. Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

…..

2. Hồ sơ gồm:

a) Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học;

b) Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học gồm các nội dung: Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm; chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, Giám đốc, các Phó Giám đốc (nếu có), các tổ (hoặc phòng chuyên môn); sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm;

c) Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Đây là một bản kế hoạch được xây dựng trên nền tảng là các điều kiện mà doanh nghiệp đã đáp ứng được. Từ đó, cơ quan có thẩm quyền có thể có căn cứ để ra các quyết định cho phép trung tâm hoạt động theo quy định của pháp luật.

Sổ tạm trú tiếng anh là gì?

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *