Đăng ký tạm trú cho người nước ngoài Tp.HCM

Đăng ký tạm trú cho người nước ngoài Tp.HCM

Người nước ngoài khi cư trú tại Việt Nam dù ngắn ngày hay dài ngày đều phải làm thủ tục đăng ký tạm trú. Hiện nay, đăng ký tạm trú cho người nước ngoài được tiến hành 02 cách: đăng ký thông qua trang thông tin điện tử và đăng ký trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền.

Bài viết này nhằm cung cấp cho quý khách những thông tin cần thiết về thủ tục đăng ký tạm trú cho người nước ngoài được tại Tp.HCM.

Thủ tục đăng ký được tiến hành như sau:

Bước 1: Khai và chuyển phiếu khai báo tạm trú.

Khi có người nước ngoài đến lưu trú, chủ cơ sở lưu trú phải làm thủ tục khai báo. Người khai báo tạm trú liên hệ trực ban công an phường để được cung cấp mẫu phiếu khai báo tạm trú theo mẫu NA17 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BCA.

Người khai báo tạm trú cho người nước ngoài ghi thông tin vào phiếu khai báo tạm trú và chuyển trực tiếp phiếu khai báo tạm trú cho trực ban công an phường nơi có cơ sở lưu trú trong thời hạn 12 giờ kể từ khi người nước ngoài đền đăng ký tạm trú.

Để tránh tình trạng chậm, quá thời gian khai báo, người khai báo có thể gửi phiếu khai báo tạm trú qua fax hoặc thông báo thông tin qua điện thoại đến trực ban Công an trước khi chuyển phiếu khai báo tạm trú theo thời hạn trên.

Bước 2: Tiếp nhận Phiếu khai báo tạm trú.

Trực ban Công an phường nơi người nước ngoài cư trú tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài được khai báo bằng Phiếu khai báo tạm trú 24 giờ/7 ngày.

Sau khi tiếp nhận phiếu khai báo tạm trú từ người khai báo tam trú, trực ban Công an phường sẽ tiến hành kiểm tra Phiếu khai báo tạm trú, nếu chưa khai đầy đủ thì yêu cầu khai bổ sung ngay, thực hiện xác nhận, sao chụp hoặc ghi lại các thông tin đã tiếp nhận vào sổ trực ban và trả ngay Phiếu khai báo tạm trú cho người khai báo tạm trú.

Thẻ tạm trú tiếng anh là gì?

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *