Đăng ký kinh doanh 2020

Đăng ký kinh doanh 2020

Câu hỏi: Tôi được biết doanh nghiệp có thể đăng ký kinh doanh thông qua chữ ký số. Vậy tôi muốn hỏi Pháp luật có cho phép đăng ký kinh doanh qua chữ ký số không và tiến hành đăng ký như thế nào?

Chuyên viên tư vấn: Cảm ơn câu hỏi bạn đã gửi về cho chúng tôi. Với trường hợp của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

Hiện nay, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp cũng như công tác quản lý, Nghị định 78/2015/NĐ-CP cho phép doanh nghiệp đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử thông qua chữ ký số. Trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh thông qua chữ ký số được thực hiện như sau:

– Doanh nghiệp truy cập vào Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo địa chỉ https://dichvuthongtin.dkkd.gov.vn/inf/default.aspx và tiến hành các bước theo yêu cầu.

– Người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký số vào hồ sơ đăng ký điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

– Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, doanh nghiệp sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

– Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Việc đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử thông qua chữ ký số được thực hiện một cách đơn giản vào tạo được nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp cũng như cơ quan chức năng. Quy trình này cũng được áp dụng đối với vệc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

https://tuvanltl.com/ly-tam-ngung-kinh-doanh/

Trên đây là một số tư vấn nhằm mục đích tham khảo của LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com