Đăng ký hợp tác xã chạy grab

Đăng ký hợp tác xã chạy grab

Với nhiều ưu điểm, phương tiện giao thông công nghệ đang ngày càng phát triển với lượng xe grab, uber… gia nhập hệ thống công tác ngày càng gia tăng. Theo quy định hiện hành tại Nghị định 86/2014/NĐ-CP, phương tiện thuộc sở hữu cá nhân không thể tự mình thực hiện thủ tục xin phù hiệu xe để kinh doanh vận tải. Gia nhập và trở thành thành viên Hợp tác xã đang là giải pháp phù hợp theo quy định pháp luật hiện nay.

Trên cơ sở đó, việc thành lập Hợp tác xã hay nói cách khác theo thông thường, đăng ký hợp tác xã chạy grab cũng phát triển để đáp ứng nhu cầu đó. Vậy thủ tục thành lập/ đăng ký hợp tác xã chạy grab bao gồm các nội dung gì, các bước cần tiến hành như thế nào?

Hợp tác xã chạy grab là gì?

Hợp tác xã chạy grab cũng là một trong những loại hình Hợp tác xã vận tải. Từ đây hợp tác xã có thể thu nạp các cá nhân sở hữu xe hoạt động kinh doanh vận tải trên một nền tảng công nghệ có sẵn được cung cấp bởi một tổ chức khác. Luật hợp tác xã 2012 quy định như sau:

Điều 3. Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

1. Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã.

2. Liên hiệp hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 04 hợp tác xã tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu chung của hợp tác xã thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý liên hiệp hợp tác xã.

3. Khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phát triển đến trình độ cao hơn thì sẽ hình thành các doanh nghiệp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; doanh nghiệp của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động theo Luật doanh nghiệp.

Thành viên khi gia nhập hợp tác xã mà trong trường hợp cụ thể này là các tài xế, chủ phương tiện có xe muốn hoạt động vận tải trên nền tảng công nghệ như grab, uber có các quyền như sau:

Điều 14. Quyền của thành viên, hợp tác xã thành viên

1. Được hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cung ứng sản phẩm, dịch vụ theo hợp đồng dịch vụ.

2. Được phân phối thu nhập theo quy định của Luật Hợp tác xã 2012 và điều lệ.

3. Được hưởng các phúc lợi của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

4. Được tham dự hoặc bầu đại biểu tham dự đại hội thành viên, hợp tác xã thành viên.

5. Được biểu quyết các nội dung thuộc quyền của đại hội thành viên theo quy định tại Điều 32 của Luật Hợp tác xã 2012.

6. Ứng cử, đề cử thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên và các chức danh khác được bầu của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

7. Kiến nghị, yêu cầu hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên giải trình về hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; yêu cầu hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên triệu tập đại hội thành viên bất thường theo quy định của Luật Hợp tác xã 2012 và điều lệ.

8. Được cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ nghiệp vụ phục vụ hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

9. Ra khỏi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của điều lệ.

10. Được trả lại vốn góp khi ra khỏi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã 2012 và điều lệ.

11. Được chia giá trị tài sản được chia còn lại của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã 2012 và điều lệ.

12. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

13. Quyền khác theo quy định của điều lệ.

Đăng ký hợp tác xã chạy grab

Để đăng ký hợp tác xã chạy grab cần chuẩn bị hồ sơ gồm các thành phần như sau:

Điều 7. Đăng ký thành lập hợp tác xã

1. Khi thành lập hợp tác xã, hợp tác xã gửi tới cơ quan đăng ký hợp tác xã nơi hợp tác xã dự định đặt trụ sở chính 01 bộ hồ sơ đăng ký thành lập hợp tác xã, gồm:

a) Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã 

b) Điu lệ của hợp tác xã được xây dựng 

c) Phương án sản xuất kinh doanh 

d) Danh sách thành viên

đ) Danh sách hội đng quản trị, giám đốc (tng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên 

e) Nghị quyết của hội nghị thành lập về những nội dung quy định tại Khoản 3 Điu 20 Luật Hợp tác xã đã được biu quyết thông qua.

2. Nếu hợp tác xã đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 24 Luật Hợp tác xã thì cơ quan đăng ký hợp tác xã cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã cho hợp tác xã trong thời hạn 5 ngày làm việc k từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Hợp tác xã có tư cách pháp nhân, có quyền hoạt động theo nội dung trong giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã. Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký, hợp tác xã được khc dấu và có quyền sử dụng con dấu của mình.

Trường hợp không cấp giấy chứng nhận đăng ký thì cơ quan đăng ký hợp tác xã thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho hợp tác xã biết.

Các lưu ý khi đăng ký Hợp tác xã chạy Grab:

  • Tra soát tên Hợp tác xã có bị trùng hợp tương tự gây nhầm lần trên phạm vi toàn quốc hay không;
  • Tỷ lệ nắm giữa của mỗi thành viên sáng lập Hợp tác xã không quá 20% vốn điều lệ;
  • Ngành nghề đăng ký hoạt động phải có mã ngành kinh doanh vận tải phù hợp.

LTL rất hân hạnh cung cấp cho Quý khách hàng các nội dung đăng ký hợp tác xã chạy grab nhằm mục đích tham khảo như trên.

Điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa đường bộ

Quý khách hàng vui lòng liên hệ để được tư vấn miễn phí cho các thắc mắc và trường hợp cụ thể của mình.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *