Đăng ký bản quyền logo

Đăng ký bản quyền logo

Khi một sản phẩm xuất hiện trên thị trường, đế thu hút được thị hiếu của người tiêu dùng, ngoài chất lượng, chức năng sản phẩm đó mang lại, người tiêu dùng còn chú ý đến mẫu mã, xuất xứ và thương hiệu. Do đó, việc xây dựng hình ảnh, logo cho sản phẩm cũng là một trong những yếu tố quan trọng giúp cho doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh được với các doanh nghiệp khác trong cùng lĩnh vực.

1.Logo và bản quyền logo

– Logo hay nói theo thuật ngữ được dùng hiện nay là nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. (Khoản 16 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung 2009). Thông thường, nhãn hiệu bao gồm các chữ cái, hình ảnh, màu sắc… kết hợp hài hòa tạo nên một thể thông nhất được in trên bao bì sản phẩm.

– Nhằm tránh các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, lợi dụng danh tiếng, thương hiệu của các chủ thể khác, các doanh nghiệp nên thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu theo luật định.

Để đáp ứng điều kiên bảo hộ nhãn hiệu, nhãn hiệu của các doanh nghiệp phải thỏa mãn:

“1. Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc;

Có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác”. (Điều 72 Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung 2009)”.

Ngoài ra còn phải không thuộc các trường hợp dấu hiệu không được bảo hộ tại Điều 73. Thuật ngữ “khả năng phân biệt” được nêu trên được quy định chi tiết tại Điều 74 Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung 2009.

2. Đăng ký bản quyền logo

Việc thực hiện thủ tục đăng ký bản quyền logo được tiến hành tại Cục sở hữu trí tuệ.

Đơn đăng ký nhãn hiệu cần đáp ứng yêu cầu sau:

1. Tài liệu, mẫu vật, thông tin xác định nhãn hiệu cần bảo hộ trong đơn đăng ký nhãn hiệu bao gồm:

a) Mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu;

b) Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

Mẫu nhãn hiệu phải được mô tả để làm rõ các yếu tố cấu thành của nhãn hiệu và ý nghĩa tổng thể của nhãn hiệu nếu có; nếu nhãn hiệu có từ, ngữ thuộc ngôn ngữ tượng hình thì từ, ngữ đó phải được phiên âm; nhãn hiệu có từ, ngữ bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt.

Hàng hoá, dịch vụ nêu trong đơn đăng ký nhãn hiệu phải được xếp vào các nhóm phù hợp với bảng phân loại theo Thoả ước Ni-xơ về phân loại quốc tế về hàng hoá và dịch vụ nhằm mục đích đăng ký nhãn hiệu, do cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp công bố.

♦Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể bao gồm những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ, căn cứ thành lập và hoạt động của tổ chức tập thể là chủ sở hữu nhãn hiệu;

b) Các tiêu chuẩn để trở thành thành viên của tổ chức tập thể;

c) Danh sách các tổ chức, cá nhân được phép sử dụng nhãn hiệu;

d) Các điều kiện sử dụng nhãn hiệu;

đ) Biện pháp xử lý hành vi vi phạm quy chế sử dụng nhãn hiệu.

♦Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu nhãn hiệu;

b) Điều kiện để được sử dụng nhãn hiệu;

c) Các đặc tính của hàng hoá, dịch vụ được chứng nhận bởi nhãn hiệu;

d) Phương pháp đánh giá các đặc tính của hàng hóa, dịch vụ và phương pháp kiểm soát việc sử dụng nhãn hiệu;

đ) Chi phí mà người sử dụng nhãn hiệu phải trả cho việc chứng nhận, bảo vệ nhãn hiệu, nếu có”.

Trên đây là một số quy định liên quan đến Đăng ký bản quyền logo nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

One Reply to “Đăng ký bản quyền logo”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *