Quyền tác giả có phải là quyền của tác giả không?

Quyền tác giả có phải là quyền của tác giả không?

Hiện nay, hàng loạt tác phẩm với nhiều thể loại khác nhau ra đời phục vụ nhu cầu giải trí cũng như học tập của người sử dụng. Việc tạo ra những tác phẩm cũng đem lại cho người sáng tác những nguồn thu vật chất nhất định, mặc khác có được những quyền cụ thể đối với tác phẩm của mình. Một câu hỏi được đặt ra, đó là: Có phải chỉ có tác giả mới có được quyền tác giả không?

Để trả lời cho câu hỏi trên, cần tìm hiểu:

1. Quyền tác giả là gì?

Khoản 2 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung 2009 quy định: “Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu”. Như vậy, quyền tác giả là một trong những quyền sở hữu trí tuệ có chủ thể sở hữu quyền là: tổ chức, cá nhân (cá nhân sáng tạo tác phẩm; tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu).

Chi tiết hơn về những chủ thể có được quyền tác giả đối với tác phẩm hay còn gọi là chủ sở hữu quyền tác giả:

+ Người sáng tác: tác giả

+ Tổ chức, cá nhân có được quyền tác giả: tổ chức, cá nhân giao nhiệm vụ cho tác giả hoặc giao kết hợp đồng với tác giả; người thừa kế; người được chuyển giao quyền; Nhà nước.

Nói cách khác, quyền tác giả là quyền của những chủ thể bằng nhiều hình thức khác nhau sở hữu. Quyền tác giả có thể là quyền của tác giả khi chủ sở hữu quyền tác giả đồng thời là người sáng tác tác phẩm. Nhưng quyền tác giả cũng có thể là quyền của tổ chức, cá nhân khác ngoài tác giả.

Do đó, quyền tác giả không chỉ là quyền của tác giả. Khái niệm quyền tác giả rộng hơn khái niêm quyền của tác giả về mặt chủ thể.

2. Nội dung quyền tác giả

Sở hữu quyền tác giả, các chủ thể có được hai nhóm quyền cơ bản là: Quyền nhân thân và quyền tài sản.

+ Quyền nhân thân bao gồm các quyền sau đây:

  • Đặt tên cho tác phẩm;
  • Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;
  • Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;
  • Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

+ Quyền tài sản bao gồm các quyền sau đây:

  • a) Làm tác phẩm phái sinh;
  • b) Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;
  • c) Sao chép tác phẩm;
  • d) Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;
  • đ) Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;
  • e) Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

Đăng ký bản quyền logo

Trên đây là một số thông tin về câu hỏi “Quyền tác giả có phải là quyền của tác giả không?” nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *