Đại lý du lịch là gì?

Đại lý du lịch là gì?

Khi nhắc đến đại lý du lịch, thông thường người ta sẽ nghĩ ngay đến đại lý lữ hành. Đại lý lữ hành thực chất là một mô hình tổ chức của hoạt động kinh doanh du lịch. Đối với hoạt động kinh doanh đại lý lữ hành pháp luật quy định các vấn đề sau:

Khái niệm

Kinh doanh đại lý lữ hành là việc tổ chức, cá nhân  nhận bán chương trình du lịch của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành cho khách du lịch để hưởng hoa hồng.

Với khái niệm này, hoạt động của đại lý du lịch chỉ bao hàm trong việc nhận và bán các chương trình du lịch do doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành cung cấp, không được tổ chức, thực hiện các chương trình du lịch.

Điều kiện hoạt động.

Để hoạt động làm đại lý lữ hành, buộc phải đáp ứng các điều kiện:

Tổ chức, cá nhân kinh doanh đại lý lữ hành phải đăng ký kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và có hợp đồng đại lý với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Trường hợp khách du lịch mua chương trình du lịch thông qua đại lý lữ hành thì hợp đồng lữ hành được giao kết giữa khách du lịch và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành giao đại lý; trong hợp đồng phải ghi tên, địa chỉ của đại lý lữ hành.

Trách nhiệm của bên giao đại lý lữ hành

Trong quá trình hoạt động, bên giao đại lý lữ hành có trách nhiệm:

– Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng của bên nhận đại lý lữ hành;

– Tổ chức thực hiện chương trình du lịch do bên nhận đại lý lữ hành bán; chịu trách nhiệm với khách du lịch về chương trình du lịch giao cho bên nhận đại lý lữ hành;

– Hướng dẫn, cung cấp cho bên nhận đại lý lữ hành thông tin liên quan đến chương trình du lịch.

Trách nhiệm của đại lý lữ hành

Đại lý lữ hành có trách nhiệm sau:

– Thông báo cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh thời điểm bắt đầu hoạt động kinh doanh, địa điểm kinh doanh, thông tin về doanh nghiệp giao đại lý lữ hành.

– Thực hiện việc bán chương trình du lịch đúng nội dung và đúng giá như hợp đồng đại lý; không được tổ chức thực hiện chương trình du lịch.

– Lập và lưu giữ hồ sơ về chương trình du lịch đã bán cho khách du lịch theo quy định của pháp luật.

– Treo biển đại lý lữ hành ở vị trí dễ nhận biết tại trụ sở đại lý.

https://tuvanltl.com/quy-dinh-ve-thanh-lap-trung-tam-ngoai-ngu/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *