Con dấu và đóng dấu theo Luật Doanh nghiệp 2015

I. Luật Doanh nghiệp 2015 quy định về con dấu của doanh nghiệp như sau:

  1. Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp.
  2. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây: Tên doanh nghiệp và Mã số doanh nghiệp.
  3. Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu dấu cới cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
  4. Việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty.
  5. Con dấu được sử dụng trong các tường hợp theo quy định của pháp luật hoặc các bên giao dịch có thỏa thuận về việc sử dụng con dấu.

II. Giá trị của con dấu

  1. Con dấu thể hiện vị trí pháp lý của doanh nghiệp, cho thấy doanh nghiệp được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật thông qua các thông tin về doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp thể hiện trên con dấu.
  2. Khẳng định giá trị pháp lý của văn bản và giấy tờ của doanh nghiệp. Trên thực tế, mọi văn bản, giấy tờ của doanh nghiệp đều cần được đóng dấu. Các cơ quan nhà nước Việt Nam không chấp nhận văn bản do doanh nghiệp nộp mà không có con dấu của doanh nghiệp đó. Các doanh nghiệp trong các hợp đồng ký kết với nhau cũng thường yêu cầu phía đối tác đóng dấu công ty vào hợp đồng để tránh rủi ro hợp đồng có thể vô hiệu.

III. Hậu quả pháp lý của việc không đóng dấu hoặc đóng dấu không đúng quy định

Đây là một vấn đề pháp lý đã được đặt ra và chưa có câu trả lời rõ ràng. Nếu pháp luật Việt Nam đã cho phép xác lập giao dịch dưới hình thức lời nói cũng như chữ ký điện tử, việc đóng dấu chỉ là một thủ tục bổ sung và không ảnh hưởng đến ý chí của các bên trong việc xác lập giao dịch hoặc hợp đồng. Cho dù như vậy, thông lệ của thị trường là mọi hợp đồng cần được đóng dấu mới có giá trị pháp lý và để tránh rủi ro hợp đồng bị vô hiệu.

Điều này cũng tương tự với trường hợp đóng dấu không đúng theo quy định của pháp luật.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí về các vấn đề pháp lý của doanh nghiệp

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL.

HOTLINE: 090.145.1945

Email: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *