Chuyển nhượng vốn góp có phải xuất hóa đơn không ?

Chuyển nhượng vốn góp có phải xuất hóa đơn không ?

Giao dịch chuyển nhượng vốn góp là một giao dịch diễn ra phổ biến trong các doanh nghiệp. Khi tham gia vào giao dịch chuyển nhượng vốn góp, các bên có nhiều thắc mắc. Một trong số đó là: Chuyển nhượng vốn góp có phải xuất hóa đơn không?. Trong bài viết này, chuyên viên sẽ đi tìm hiểu các quy định để trả lời cho câu hỏi trên.

Để trả lời, cho câu hỏi trên cần đi tìm hiểu giao dịch chuyển nhượng phần vốn góp có phải là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng hay không. Theo quy định tại Điểm d Khoản 8 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC:

“d) Chuyển nhượng vốn bao gồm việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn đã đầu tư vào tổ chức kinh tế khác (không phân biệt có thành lập hay không thành lập pháp nhân mới), chuyển nhượng chứng khoán, chuyển nhượng quyền góp vốn và các hình thức chuyển nhượng vốn khác theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp bán doanh nghiệp cho doanh nghiệp khác để sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp mua kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bán theo quy định của pháp luật.

Ví dụ 6: Tháng 4/2014, Công ty TNHH A góp vốn bằng máy móc, thiết bị để thành lập Công ty cổ phần B, giá trị vốn góp của Công ty TNHH A được Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn định giá là 2,5 tỷ đồng, bằng 25% số vốn của Công ty cổ phần B. Tháng 11/2014, Công ty TNHH A bán phần vốn góp tại Công ty cổ phần B cho Quỹ Đầu tư ABB với giá 4 tỷ đồng thì số tiền 4 tỷ đồng Công ty TNHH A thu được là doanh thu chuyển nhượng vốn thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.”

Như vậy, giao dịch chuyển nhượng vốn trong các tổ chức kinh tế thì không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng. Vì vậy, đối với các giao dịch chuyển nhượng vốn góp giữa các chủ thể với nhau thì không cần xuất hóa đơn. Đây là quy định nhằm khuyến khích các giao dịch chuyển nhượng vốn góp nhằm khuyến khích quá trình lưu thông dòng vốn giúp kinh tế phát triển.

Tuy nhiên, dù không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng nhưng bên chuyển nhượng vốn góp nếu là cá nhân cần tiến hành thủ tục kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 được sửa đổi bởi Khoản 5 Điều 2 Luật về thuế sửa đổi 2014:

“1. Thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng vốn được xác định bằng giá bán trừ giá mua và các khoản chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn.
Đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán, thu nhập chịu thuế được xác định là giá chuyển nhượng từng lần.”

Đối với trường hợp, bên chuyển nhượng là doanh nghiệp thì cần hạch toán và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008, Khoản 2 Điều 1 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi năm 2013:

“Điều 3. Thu nhập chịu thuế

  1. Thu nhập khác bao gồm thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; thu nhập từ quyền sử dụng tài sản, quyền sở hữu tài sản, kể cả thu nhập từ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật; thu nhập từ chuyển nhượng, cho thuê, thanh lý tài sản, trong đó có các loại giấy tờ có giá; thu nhập từ lãi tiền gửi, cho vay vốn, bán ngoại tệ; khoản thu từ nợ khó đòi đã xoá nay đòi được; khoản thu từ nợ phải trả không xác định được chủ; khoản thu nhập từ kinh doanh của những năm trước bị bỏ sót và các khoản thu nhập khác, kể cả thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam.”

Như vậy, đã có câu trả lời cho câu hỏi trên: Hoạt động chuyển nhượng vốn không phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng, vì không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng. Tuy nhiên, đối với bên chuyển nhượng là cá nhân thì cần kê khai và nộp thuế từ hoạt động này. Đối với bên chuyển nhượng là doanh nghiệp thì cần kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

https://tuvanltl.com/thu-tuc-dang-ky-thanh-lap-trung-tam-giao-duc/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com