Cách đăng ký mở trung tâm ngoại ngữ

Cách đăng ký mở trung tâm ngoại ngữ

Để mở một trung tâm ngoại ngữ, bạn cần đáp ứng một số điều kiện theo quy định của pháp luật. Đây là ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoạt động, nếu bạn cố tình hoạt động bất chấp chưa có giấy phép sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

Cách đăng ký mở trung tâm ngoại ngữ

Bước 1: Đăng ký thành lập doanh nghiệp 

Việc đăng ký thành lập doanh nghiệp hiện nay đã khá đơn giản khi mọi thủ tục đã có thể kê khai online trên hệ thống cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Tại bước này, bạn cần chọn tên doanh nghiệp theo mô thức sau:

Điều 38. Tên doanh nghiệp

1. Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây:

a) Loại hình doanh nghiệp. Tên loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; được viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP” đối với công ty cổ phần; được viết là “công ty hợp danh” hoặc “công ty HD” đối với công ty hợp danh; được viết là “doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN” hoặc “doanh nghiệp TN” đối với doanh nghiệp tư nhân;

b) Tên riêng. Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

2. Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

3. Căn cứ vào quy định tại Điều này và các Điều 39, 40 và 42 của Luật này, Cơ quan đăng ký kinh doanh có quyền từ chối chấp thuận tên dự kiến đăng ký của doanh nghiệp.

Tên doanh nghiệp và tên trung tâm ngoại ngữ có thể là một hoặc khác nhau. Doanh nghiệp có thể đặt để phù hợp với chiến lược kinh doanh và làm thương hiệu. Cần lưu ý, tên doanh nghiệp hay tên trung tâm ngoại ngữ không được trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với các tên đã được cấp phép trước đó.

Bước 2: Xin cấp phép thành lập trung tâm ngoại ngữ

Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định đến người có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học; Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra các điều kiện theo quy định. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, người có thẩm quyền quyết định thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học quyết định thành lập, cho phép thành lập nếu đủ điều kiện; nếu chưa quyết định thành lập thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do. 

Hồ sơ gồm:

  • Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học;
  • Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học gồm các nội dung: Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm; chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, Giám đốc, các Phó Giám đốc (nếu có), các tổ (hoặc phòng chuyên môn); sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm;
  • Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Bước 3: Xin cấp phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ và công nhận giám đốc trung tâm 

Điều 48. Điều kiện để trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục

1. Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn theo quy định, đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm.

2. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học, nguồn kinh phí phù hợp, bảo đảm chất lượng giáo dục theo kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô hoạt động của trung tâm.

Tại bước này, bạn cần chứng minh mình đáp ứng các nhóm điều kiện sau:

  • Điều kiện về cơ sở vât chất, trang thiết bị
  • Điều kiện về giám đốc trung tâm, giáo viên và nhân viên
  • Điều kiện về chương trình giảng dạy
  • Điều kiện về nguồn kinh phí hoạt động, kế hoạch phân bổ và định ra mức học phí cho các chương trình tuyển sinh

Bước 4: Hoàn tất hồ sơ pháp lý và bắt đầu đi vào hoạt động

Khi đã hoàn tất toàn bộ hồ sơ pháp lý và được cấp phép đi vào hoạt động, doanh nghiệp bạn có thể vận hành mà không phải lo sợ vướng phải vi phạm theo quy định.

Doanh nghiệp cần tránh các trường hợp đình chỉ, giả thể hoạt động sau đây:

Việc đình chỉ hoạt động giáo dục của trung tâm ngoại ngữ, tin học được thực hiện khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây

a) Vi phạm các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ;

b) Vì lý do khách quan không bảo đảm hoạt động bình thường của trung tâm;

c) Các trường hợp vi phạm pháp luật khác theo quy định của pháp luật.

Trung tâm ngoại ngữ, tin học bị giải thể khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

a) Vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý, tổ chức, hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học;

b) Mục tiêu và nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; (đã bị bãi bỏ)

c) Theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học.

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *