Work permit cho quản lý, giám đốc điều hành nước ngoài

Work permit cho quản lý, giám đốc điều hành nước ngoài

Work permit là một tên gọi khác của Giấy phép lao động – một giấy phép được cơ quan có thẩm quyền cấp cho người lao động để làm việc ở vị trí quản lý, giám đốc điều hành nước ngoài phù hợp theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Nếu chỉ biết quy định của pháp luật mà chưa thực tế thực hiện thủ tục đổi khi cũng khiến doanh nghiệp gặp một số trở ngại, khó khăn. Do vậy, để giải đáp thắc của quý doanh nghiệp liên quan đến thủ tục xin Work permit cho quản lý, giám đốc điều hành nước ngoài, LTL xin khái quát trong một số nội dung như sau:

Các trường hợp được miễn cấp Work permit 

Điều 7. Trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

1. Người lao động nước ngoài quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều 172 của Bộ luật Lao động.

2. Các trường hợp người lao động nước ngoài khác không thuộc diện cấp giấy phép lao động, bao gồm:

a) Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới, bao gồm: kinh doanh, thông tin, xây dựng, phân phối, giáo dục, môi trường, tài chính, y tế, du lịch, văn hóa giải trí và vận tải;

b) Vào Việt Nam để cung cấp dịch vụ tư vấn về chuyên môn và kỹ thuật hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ cho công tác nghiên cứu, xây dựng, thẩm định, theo dõi đánh giá, quản lý và thực hiện chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) theo quy định hay thỏa thuận trong các điều ước quốc tế về ODA đã ký kết giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và nước ngoài;

c) Được Bộ Ngoại giao cấp giấy phép hoạt động thông tin, báo chí tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;

d) Được cơ quan, tổ chức của nước ngoài cử sang Việt Nam giảng dạy, nghiên cứu tại trường quốc tế thuộc phạm vi quản lý của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam hoặc được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận vào giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục, đào tạo tại Việt Nam;

đ) Tình nguyện viên có xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam;

e) Vào Việt Nam làm việc tại vị trí chuyên gia, nhà quản lý, giám đốc điều hành hoặc lao động kỹ thuật có thời gian làm việc dưới 30 ngày và thời gian cộng dồn không quá 90 ngày trong 01 năm;

g) Vào Việt Nam thực hiện thỏa thuận quốc tế mà cơ quan, tổ chức ở Trung ương, cấp tỉnh ký kết theo quy định của pháp luật;

h) Học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường, cơ sở đào tạo ở nước ngoài có thỏa thuận thực tập trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam;

i) Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam làm việc sau khi được Bộ Ngoại giao cấp phép, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác;

k) Có hộ chiếu công vụ vào làm việc cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội;

l) Các trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Xin Work permit cho quản lý, giám đốc điều hành nước ngoài cần những giấy tờ gì?

1. Văn bản đề nghị cấp Work permit  cho quản lý, giám đốc điều hành nước ngoài; 

2. Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng;

Một số cơ sở khám sức khỏe đủ điều kiện ở Tp. Hồ Chí Minh:

 • Bệnh viện Nhân dân 115
 • Bệnh viện Trưng Vương
 • Bệnh viện Quận Thủ Đức
 • Bệnh Viện Đa Khoa Vạn Hạnh
 • Bệnh Viện Đa Khoa An Sinh
 • Phòng Khám Đa Khoa Phước An-CN3
 • Bệnh viện Chợ Rẫy
 • Bệnh viện FV
 • Phòng Khám Đa Khoa Quốc tế Columbia Asia Sài gòn

3. Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài cấp. Trường hợp người lao động nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp do Việt Nam cấp.

Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự được cấp không quá 06 tháng, kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ.

4. Văn bản chứng minh là quản lý, giám đốc điều hành nước ngoài:

 • Giấy xác nhận là quản lý, giám đốc điều hành do tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài xác nhận. 
 • Bằng đại học trở lệ hoặc các giấy tờ xác nhận đương trở lên và Giấy xác nhận kinh nghiệm tối thiểu 3 năm tại tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài.

Hai văn bản này phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật.

5. Bản sao công chứng Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị tương đương.

6. 02 ảnh mầu 4×6 phông nền trắng, không đeo kính.

7. Các giấy tờ khác liên quan: 

 • Nếu di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp: Quyết định bổ nhiệm của công ty mẹ;
 • Nếu doanh nghiệp thuê quản lý, giám đốc điều hành nước ngoài: Hợp đồng lao động;

Dịch vụ làm visa work permit

Trên đây là một số thông tin chung liên quan đến Work permit cho quản lý, giám đốc điều hành nước ngoài nhằm mục đích tham khảo của LTL Consultants.

Đừng ngại ngần liên hệ chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho trường hợp cụ thể của mình.

Sứ mệnh của chúng tôi sẽ chưa hoàn thành cho đến khi khách hàng cảm thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

2 Replies to “Work permit cho quản lý, giám đốc điều hành nước ngoài”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *