Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học là một thành phần khá quan trọng trong hồ sơ đăng ký cấp giấy phép hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học do pháp luật quy định. Tuy vậy đa phần cá nhân muốn thành lập trung tâm tư vấn du học lại không biết tới văn bản này soạn thảo như thế nào, nội dung gồm những gì ? Sau đây LTL xin giải thích sơ lược về văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học như sau:

1.Thành phần hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Căn cứ Điều 11 Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg thì hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học như sau:

“Điều 11. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học gồm:

 1. Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này;
 2. Đề án hoạt động của tổ chức dịch vụ tư vấn du học có xác nhận của người đại diện theo pháp luật với những nội dung chủ yếu gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt động; cơ sở vật chất; khả năng tài chính; trình độ, năng lực của người đứng đầu và các nhân viên trực tiếp tư vấn du học; khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài; luận chứng về khả năng hoạt động của tổ chức; kế hoạch thực hiện, các biện pháp tổ chức thực hiện; các phương án, quy trình tổ chức dịch vụ tư vấn du học; phương án giải quyết khi gặp vấn đề rủi ro;
 3. Bản sao hợp lệ Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy phép đầu tư;
 4. Lý lịch của người đứng đầu tổ chức hoạt động dịch vụ tư vấn du học có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này;
 5. Danh sách trích ngang của nhân viên trực tiếp tư vấn du học bao gồm các thông tin chủ yếu sau đây: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học;
 6. Bản sao Giấy chứng nhận đã tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học của người đứng đầu, người trực tiếp làm công việc tư vấn du học tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học.”

Có thể thấy được Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học là một thành phần của hồ sơ đăng ký, ngoài ra văn bản này có mẫu theo mẫu số 01 ban hành kèm quyết định số 05/2013/QĐ-TTg. Vậy khi soạn thảo văn bản này bạn cần soạn thảo theo mẫu quy định thì mới hợp lệ.

2. Mẫu Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

(Tên của Bộ, địa phương
chủ quản)
(Tên tổ chức)
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
  …………, ngày …… tháng ….. năm ……..

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TƯ VẤN DU HỌC

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo (tỉnh/thành phố).

 1. Tên tổ chức:……………………………………………………………………………………………..

Tên giao dịch:………………………………………………………………………………………………

 1. Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………………………….

Điện thoại:…………………………………….; Fax:…………………………………………….

 1. Tài khoản tại Ngân hàng:

– Tài khoản tiền Việt Nam:…………………………………………………………………………….

– Tài khoản ngoại tệ:…………………………………………………………………………………….

 1. Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy phép đầu tư/Quyết định thành lập tổ chức: số …..ngày …..tháng …… năm ……. do ……………………….(tên cơ quan ra quyết định) …………cấp.
 2. Vốn điều lệ (tại thời điểm đề nghị xin cấp Giấy chứng nhận):…………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Họ và tên người đứng đầu tổ chức:…………………………………………………………….

Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học.

 1. Hồ sơ gửi kèm theo, gồm:

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

(Tên tổ chức) …………………………………… cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo đúng quy định pháp luật.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *