Vai trò của người chuyên chở

Vai trò của người chuyên chở

Theo Công ước Hamburg 1978 quy định về người chuyên chở như sau: “Người chuyên chở là bất kỳ người nào, tự mình hoặc trên danh nghĩa của mình, một hợp đồng vận tải bằng đường biển đã được ký kết với người gửi hàng.”

“Người chuyên chở thực tế là bất kỳ người nào được người chuyên chở ủy thác thực hiện việc chuyên chở hàng hóa hoặc một phần việc chuyên chở đó và bao gồm bất kỳ người nào khác được giao phó thực hiện việc chuyên chở đó”.

Theo Nghị định 87/2009/NĐ-CP quy định về  người vận chuyển như sau: “Người vận chuyển là tổ chức, cá nhân thực hiện hoặc cam kết thực hiện một phần hoặc toàn bộ việc vận chuyển dù người đó là người kinh doanh vận tải đa phương thức hay không phải là người kinh doanh vận tải đa phương thức”.

Do đó, trong hoạt động vận chuyển hàng hóa, người chuyên chở có vai trò sau:

Trong hoạt động vận chuyển, hàng hóa từ người giao đến người nhận phải thông qua quá trình vận chuyển. Do đó, người chuyên chở có vai trò quan trọng trong hoạt động vận chuyển hàng hóa. Người chuyên chở là trung gian giữa người giao hàng và nhận hàng, thực hiện việc vận chuyển hàng hóa theo hợp đồng đã ký kết từ nơi giao đến nơi nhận. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, người chuyên chở đóng vai trò là người kinh doanh vận tải đa phương thức. Đảm nhận việc kinh doanh đồng thời thực hiện việc vận chuyển hàng hóa.

Với tư cách là người chuyên chở, Công ước của Liên Hiệp Quốc về chuyên chở hàng hóa bằng đường biển, 1978 quy định về trách nhiệm cuả người chuyên chở như sau: “trách nhiệm của người chuyên chở đối với hàng hóa, theo Công ước này, bao gồm khoảng thời gian mà người chuyên chở đã chịu trách nhiệm về hàng hóa ở cảng xếp hàng, trong quá trình chuyên chở và ở cảng dỡ hàng”.

Theo đó, người chuyên chở chịu trách nhiệm về hàng hóa kể từ khi người chuyên chở nhận hàng cho đến khi người chuyên chở đã giao hàng.

https://tuvanltl.com/dich-vu-lam-giay-phep-tu-van-du-hoc/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể của mình.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *