TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LOGISITCS

Việt Nam đang là một sân chơi, thị trường tiềm năng trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh Logistics cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với dự báo từ nay cho đến năm 2020 tốc độ tăng trưởng đạt 12%/năm và kim ngạch xuất khẩu đạt 623 tỷ USD/năm (Nguồn: World Bank).

Dịch vụ hoạt động kinh doanh logistics là hoạt động thương mại, theo đó thương nhân tổ chức thực hiện một hoạt động nhiều công việc bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng hoặc các dịch vụ khác có liên quan đến hàng hóa theo thỏa thuận với khách hàng để hưởng thù lao.

Để được kinh doanh và đầu tư hoạt động kinh doanh logistics ở Việt Nam, doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện nhất định theo quy định của pháp luật Việt Nam, cụ thể như sau:

I. Về đối tượng điều chỉnh hoạt động kinh doanh logistics:

Nghị định 140/2007/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/09/2007 áp dụng cho Thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics tại Việt Nam và các tổ chức, cá nhân khác hoạt động liên quan đến dịch vụ  logistics.

Chủ thể của hoạt động dịch vụ này gồm 2 bên: Người cung cấp dịch vụ và người nhận cung cấp dịch vụ.

Người cung cấp dịch vụ Người nhận cung cấp dịch vụ (khách hàng)
Thương nhân, có đăng ký kinh doanh về dịch vụ logistics. Để có được giấy phép kinh doanh ngành nghề này thì thương nhân phải đảm bảo các quy định chặt chẽ của pháp luật Người có hành hóa cần trung chuyển từ nơi này đến nơi khác hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ logistics khác. Khách hàng có thể là bất cứ cá nhân hoặc tổ chức, thương nhân nào đó mà có hàng hóa, hoặc cần sử dụng dịch vụ logistics phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
  1. II. Điều kiện hoạt động kinh doanh logistics

Trước tiên, hoạt động kinh doanh logistics bao gồm những hoạt động nào. Theo quy định tại Luật thương mại 2005 và Nghị định 140/2007/NĐ-CP thì dịch vụ logistics được phân loại như sau:

Dịch vụ Logistics chủ yếu Dành cho các doanh nghiệp khai thác cơ sở hạ tầng tại các điểm nút (cảng, sân bay, ga…), các doanh nghiệp kinh doanh kho bãi, xếp dỡ, đại lý khai thuê hải quan

a) Dịch vụ bốc xếp hàng hóa, bao gồm cả hoạt động bốc xếp container;

b) Dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa, bao gồm cả hoạt động kinh doanh kho bãi container và kho xử lý nguyên liệu, thiết bị;

c) Dịch vụ đại lý vận tải, bao gồm cả hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan và lập kế hoạch bốc dỡ hàng hóa;

d) Dịch vụ bổ trợ khác, bao gồm cả hoạt động tiếp nhận, lưu kho và quản lý thông tin liên quan đến vận chuyển và lưu kho hàng hóa trong suốt cả chuỗi lô-gi-stíc; hoạt động xử lý lại hàng hóa bị khách hàng trả lại, hàng hóa tồn kho, hàng hóa quá hạn, lỗi mốt và tái phân phối hàng hóa đó; hoạt động cho thuê và thuê mua container.

Dịch vụ logistics liên quan đến vận tải Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ vận tải

a) Dịch vụ vận tải hàng hải;

b) Dịch vụ vận tải thủy nội địa;

c) Dịch vụ vận tải hàng không;

d) Dịch vụ vận tải đường sắt;

đ) Dịch vụ vận tải đường bộ;

e) Dịch vụ vận tải đường ống.

Dịch vụ logistics liên quan khác Các doanh nghiệp kinh doanh cung cấp phần mềm logisitcs, tư vấn, giám định, kiểm tra…

a) Dịch vụ kiểm tra và phân tích kỹ thuật;

b) Dịch vụ bưu chính;

c) Dịch vụ thương mại bán buôn;

d) Dịch vụ thương mại bán lẻ, bao gồm cả hoạt động quản lý hàng lưu kho, thu gom, tập hợp, phân loại hàng hóa, phân phối lại và giao hàng;

đ) Các dịch vụ hỗ trợ vận tải khác.

Theo điều 5 Nghị định 140/2007/NĐ-CP thì doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ Logistics phải đáp ứng các điều kiện như sau:

Thứ nhất, là doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh theo pháp luật Việt Nam.

Thương nhân đăng ký kinh doanh theo các loại hình doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Ngành nghề trong Giấy đăng ký doanh nghiệp được ghi và mã hóa theo ngành cấp bồn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Thứ hai, có đủ phương tiện, thiết bị, công vụ đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, kỹ thuật.

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics liên quan đến kho bãi, cần phải đảm bảo tuân thủ các quy định về kho bãi (phải có tường rào bao quanh, diện tích phải đảm bảo tối thiểu theo quy định, tuyến đường thuận tiện đi lại… ), đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật như an toàn về phòng cháy chữa cháy theo quy định của Bộ Công an, thiết bị công nghệ thông tin kết nối với các cơ quan quản lý nhà nước (theo quy định của Tổng cục hải quan, Bộ Thông tin và truyền thông)

Thứ ba, có đội ngũ nhân viên đáp ứng yêu cầu.

Nhân viên logistics ở một số lĩnh vực chuyên biệt, pháp luật quy định cần phải có chứng chỉ như: Chứng chỉ khai báo hải quan, chứng chỉ khai báo hàng nguy hiểm.

Nếu là thương nhân nước ngoài, ngoài việc đáp ứng hai điều kiện trên còn phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Trường hợp kinh doanh dịch vụ bốc dỡ hàng hoá thì chỉ được thành lập công ty liên doanh, trong đó tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài không quá 50%;

b) Trường hợp kinh doanh dịch vụ kho bãi thì được thành lập công ty liên doanh, trong đó tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài không quá 51%; hạn chế này chấm dứt vào năm 2014;

c) Trường hợp kinh doanh dịch vụ đại lý vận tải thì được thành lập công ty liên doanh, trong đó tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài không quá 51%, được thành lập công ty liên doanh không hạn chế tỷ lệ vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài kể từ năm 2014;

d) Trường hợp kinh doanh dịch vụ bổ trợ khác thì được thành lập công ty liên doanh, trong đó tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài không quá 49%; hạn chế này là 51% kể từ năm 2010 và chấm dứt hạn chế vào năm 2014.

Ngoài quy định khung này, Chính phủ và các Cơ quan chuyên ngành sẽ cần tham khảo thêm một số quy định khác như Nghị định 86/2014/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Nghị định 76/2007/NĐ-CP về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung…

Có thể thấy rõ ràng rằng, Nhà nước đang từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm minh bạch hóa hoạt động của các cơ quan nhà nước, đơn giản thủ tục hành chính trong hoạt động kinh doanh logistics. Đồng thời, trên nền tảng đó đã có nhiều hỗ trợ, kích thích sự phát triển bề vững của hoạt động kinh doanh logistics nội địa như: chính sách kiểm soát tải trọng đường bộ, chính sách ưu tiên tàu Việt Nam trên tuyến nội địa, nhiều công trình hạ tầng trong điểm đang được khơi công xây dựng …

III. Dịch vụ tư vấn pháp lý của LTL Consultant trong hoạt động kinh doanh logistics

LTL Consultant sẽ tiến hành các hoạt động tư vấn trong  hoạt động kinh doanh logistics như sau:

1. Tư vấn vấn đề pháp lý liên quan trong hoạt động kinh doanh logistics, bao gồm:

– Tư vấn liên quán đến lĩnh vực hoạt động kinh doanh logistics của nhà đầu tư.

– Tư vấn về vốn đầu tư và địa điểm trụ sở chính.

– Tư vấn về các ưu đãi đầu tư đối với hoạt động kinh doanh logistics.

– Tư vấn các thủ tục pháp lý liên quan đến linh vực xuất nhập cảnh cho nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, thủ tục xin visa tạm trú, thẻ tạm trú tại Việt Nam.

2. Tư vấn Nhà đầu tư chuẩn bị tài liệu pháp lý trong hoạt động kinh doanh logistics

– Chuẩn bị hồ sơ pháp lý của địa điểm đặt trụ sở chính.

– Phương thức chứng minh năng lực tài chính.

– Hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ nước ngoài.

– Hướng dẫn các thủ tục khác trong việc thành lập Công ty 100% vốn nước ngoài.

3. Kiểm tra, đánh giá tính pháp lý của các yêu cầu tư vấn và giấy tờ của nhà đầu tư cung cấp trong hoạt động kinh doanh logistics

LTL Consultant sẽ tiến hành đánh giá tính hợp pháp, sự phù hợp với yêu cầu thực hiện công việc.

4. Thực hiên công việc theo ủy quyền cho doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh logistics

– Hoàn thiện hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoạt động kinh doanh logistics.

– Đại diện khách hàng hồ sơ và theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ tại cơ quan chức năng.

– Liên tục cập nhật và thông báo tình trạng hồ sơ.

– Bàn giao Giấy chứng nhận đầu tư từ cơ quan chức năng và bàn giao toàn bộ hồ sơ nội bộ cho Nhà đầu tư.

CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL.

HOTLINE: 090.145.1945

Email: tuvanltl@gmail.com

One Reply to “TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LOGISITCS”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *