Thủ tục work permit 2018

Thủ tục work permit 2018

Trên thực tế, khi các doanh nghiệp, tổ chức sử dụng lao động là người nước ngoài tiến hành thủ tục xin cấp giấy phép lao động (work permit), sẽ gặp khó khăn trong việc xác định thẩm quyền của cơ quan cấp giấy phép lao động để nộp hồ sơ. Hiện nay ở nước ta có 3 cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép lao động đó là Cục việc làm – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ban quản lý các khu công nghiệp.

Để tránh tình trạng các doanh nghiệp, tổ chức nộp nhầm hồ sơ, gây mất thời gian của cơ quan nhà nước cũng như của các doanh nghiệp, tổ chức, bài viết này nhằm xác định thẩm quyền cấp giấy phép lao động của các cơ quan trên.

Thứ nhất, thẩm quyền của Cục việc làm – Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có thẩm quyền cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài thuộc các doanh nghiệp, tổ chức sau:

– Cơ quan nhà nước ở Trung ương, Cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp.

– Tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

– Tổ chức sự nghiệp bao gồm các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc: Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập; Đại học Quốc gia Hà Nội; Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

– Văn phòng của dự án nước ngoài hoặc của tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

– Hội doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, thẩm quyền của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có thẩm quyền cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài thuộc các doanh nghiệp, tổ chức sau:

– Doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh tại tỉnh, thành phố đó.

– Nhà thầu nước ngoài hoặc trong nước tham dự thầu.

– Văn phòng đại diện, chi nhánh của doanh nghiệp.

– Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài.

– Các tổ chức hành nghề luật sư tại Việt Nam.

– Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

– Hộ kinh doanh, cá nhân.

– Cơ quan nhà nước ở địa phương.

– Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp ở địa phương.

– Tổ chức sự nghiệp bao gồm các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Thứ ba, thẩm quyền thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp

Ban quản lý các khu công nghiệp có thẩm quyền cấp giấy phép lao động cho doanh nghiệp có giấy chứng nhận kinh doanh do Ban quản lý khu công nghiệp đó cấp.

Danh sách bệnh viện được cấp giấy khám sức khỏe cho người nước ngoài 2018

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *