Thủ tục thu hồi thẻ tạm trú của người nước ngoài

Thủ tục thu hồi thẻ tạm trú của người nước ngoài

Căn cư Điều 6 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014 có quy định rõ các trường hợp sẽ bị thu hồi, hủy bỏ giấy tờ xuất cảnh, nhập cảnh, cu trú của người nước ngoài:

Điều 6. Thu hồi, hủy bỏ giấy tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp

Người nước ngoài có hành vi vi phạm quy định tại các khoản 3, 4, 5 và 6 Điều 5; khoản 3 Điều 21; điểm b khoản 2 Điều 44 của Luật này thì bị thu hồi, hủy bỏ giấy tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam.

Chi tiết các vi phạm này bao gồm:

Điều 5. Các hành vi bị nghiêm cấm

……………………

3. Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú trái phép tại Việt Nam; làm giả, sử dụng giấy tờ giả để nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.

4. Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật để được nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.

5. Lợi dụng việc nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam để chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

6. Mua, bán, thuê, cho thuê, mượn, cho mượn, tẩy, xóa, sửa chữa nội dung giấy tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú để người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam

Điều 21. Các trường hợp chưa cho nhập cảnh

…………………………

3. Giả mạo giấy tờ, khai sai sự thật để được cấp giấy tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú.

Điều 44. Quyền, nghĩa vụ của người nước ngoài

…………….

2. Người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam có các nghĩa vụ sau đây:

………………………..

b) Hoạt động tại Việt Nam phải phù hợp với mục đích nhập cảnh;

Về nguyên tắc, người nước ngoài khi xuất, nhập cảnh vào lãnh thổ Việt Nam phải tuân thủ pháp luật cư trú cho người nước ngoài tại Việt Nam, khai báo trung thực, đầy đủ các thông tin được yêu cầu. Nếu có hành vi vi phạm, người nước ngoài sẽ bị tước quyền nhập, xuất cảnh cũng như cư trú tại Việt Nam thông qua việc bị thu hồi, hủy thẻ tạm trú, các giấy tờ cho phép người nước ngoài nhập cảnh.

Người nước ngoài cần rõ các quy định này trước khi nhập cảnh, cư trú tại Việt Nam.

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *