Thủ tục tạm dừng công ty TNHH

Thủ tục tạm dừng công ty TNHH

Thủ tục tạm dừng công ty về cơ bản không hề phức tạp nếu bạn tham khảo kỹ lưỡng quy định và chuẩn bị theo form mẫu ban hành của cơ quan nhà nước. Trong bài viết này, LTL sẽ khái quát thủ tục để bạn có thể thực hiện một cách suôn sẻ, nhanh chóng.

Thủ tục tạm dừng công ty TNHH đã được hướng dẫn chi tiết tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật doanh nghiệp 2014:

Điều 57. Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đối với doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

1. Khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nghiệp đồng thời gửi Thông báo tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký.

2. Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không được quá một năm. Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh vẫn tiếp tục tạm ngừng kinh doanh thì phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh. Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.

3. Trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, kèm theo thông báo phải có quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, của các thành viên hp danh đối với công ty hợp danh.

Như vậy, thành phần hồ sơ cơ bản gồm có:

  • Thông báo tạm ngừng kinh doanh;
  • Quyết định của chủ tịch Hội đồng thành viên của Chủ tịch hội đồng thành viên (đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên) hoặc của Chủ sở hữu (đối với Công ty TNHH Một thành viên);
  • Biên bản họp hội đồng thành viên (Công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu thì không cần biên bản này).

Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận hồ sơ cho doanh nghiệp sau khi tiếp nhận thông báo tạm ngừng kinh doanh. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đã đăng ký tạm ngừng kinh doanh. Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh đến cơ quan thuế để phối hợp quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp.

Trên đây là một số quy định chungThủ tục tạm dừng công ty TNHH nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline090.145.9145
Emailtuvanltl@gmail.com

2 Replies to “Thủ tục tạm dừng công ty TNHH”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *