Thủ tục mở trung tâm dạy thêm

Thủ tục mở trung tâm dạy thêm

Số lượng trung tâm dạy thêm những năm gần đây được thành lập và đi vào hoạt động gia tăng rất nhanh. Trong bối cảnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang siết chặt việc quản lý để kiểm soát chất lượng của dịch vụ học thêm, dạy thêm thì việc tiến hành thủ tục mở trung tâm dạy thêm là điều rất cần thiết nhằm hoạt động hợp pháp, tránh trường hợp bị xử phạt.

Khi tiến hành mở trung tâm dạy thêm thì sẽ có hai trường hợp xảy ra:

Trường hợp 1: Hoạt động dạy thêm trong nhà trường

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT:

“2. Dạy thêm, học thêm trong nhà trường là dạy thêm, học thêm do cơ sở giáo dục công lập (gồm: cơ sở giáo dục phổ thông; trung tâm dạy nghề; trung tâm giáo dục thường xuyên; trung tâm học tập cộng đồng; trung tâm ngoại ngữ, tin học, sau đây gọi chung là nhà trường) tổ chức.”

Như vậy có thể hiểu nôm na, hoạt động dạy thêm trong nhà trường được tiến hành bởi các tổ chức mang tính chất nhà nước, công lập: Hệ thống trường học công lập, trung tâm giáo dục thường xuyên,..

Trường hợp, bạn tiến hành hoạt động dạy thêm trong nhà trường thì thủ tục thành lập sẽ được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT:

“1. Đối với dạy thêm, học thêm trong nhà trường:

a) Tờ trình xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm;

b) Danh sách trích ngang người đăng ký dạy thêm đảm bảo các yêu cầu tại điều 8 quy định này.

c) Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các nội dung về: đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm; địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm; mức thu và phương án chi tiền học thêm, phương án tổ chức dạy thêm, học thêm.”

Trường hợp 2: Hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT:

“3. Dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường là dạy thêm, học thêm không do các cơ sở giáo dục quy định tại Khoản 2 Điều này tổ chức.”

Hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường chủ yếu được tiến hành bởi các trung tâm gia sự, trung tâm dạy thêm có tính chất tư nhân, ngoài công lập. Trong trường hợp, bạn tiến hành hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường thì thủ tục được tiến hành theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT:

“2. Đối với dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường:

a) Đơn xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, trong đó cam kết với Uỷ ban nhân dân cấp xã về thực hiện các quy định tại khoản 1, điều 6 quy định này;

b) Danh sách trích ngang người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;

c) Đơn xin dạy thêm có dán ảnh của người đăng ký dạy thêm và có xác nhận theo quy định tại khoản 5, điều 8 quy định này;

d) Bản sao hợp lệ giấy tờ xác định trình độ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;

đ) Giấy khám sức khoẻ do bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên hoặc Hội đồng giám định y khoa cấp cho người tổ chức dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm;

e) Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các nội dung về: đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm, địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm, mức thu tiền học thêm, phương án tổ chức dạy thêm, học thêm.”

Như vậy, khi tiến hành thủ tục trên, để tránh nhầm lẫn giữa các thủ tục và trường hợp, bạn cần xác định hoạt động dạy thêm của mình là trong hay ngoài nhà trường nhằm tiến hành cho phù hợp. Thủ tục được tiến hành như trên theo quy định của pháp luật.

https://tuvanltl.com/thu-tuc-mo-trung-tam-luyen-thi/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *