Thủ tục làm work permit 2017

Thủ tục làm work permit 2017

Thủ tục làm work permit 2017 là gì? Work permit là gì? Thời hạn của work permit là bao lâu?

Work permit là gì?

Work permit hay còn gọi là Giấy phép lao động là một loại giấy phép được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền thể hiện người lao động nước ngoài thỏa mãn các điều kiện theo quy định của pháp luật để làm việc tại một vị trí công việc nhất định.

Tùy thuộc vào từng vị trí làm việc khác nhau, người lao động phải cung cấp các giấy, tài liệu tương ứng để chứng minh người lao động có năng lực làm việc tại vị trí được doanh nghiệp tuyển dụng.

Nếu làm việc tại Việt Nam khi chưa xin Work permit sẽ khiến người lao động phải chịu các chế tài theo quy định pháp luật. Trường hợp xấu nhất, người lao động có thể bị trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Điều 18. Trục xuất người lao động nước ngoài

1. Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động hoặc không có văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định tại Nghị định này (sau đây viết tắt là người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động) bị trục xuất theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị cơ quan công an trục xuất đối với trường hợp người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động.

Trường hợp tổ chức và cá nhân phát hiện người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động thì thông báo với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, nơi người đó làm việc.

3. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày xác định người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động thì Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị cơ quan công an trục xuất người lao động nước ngoài đó.

Thủ tục làm work permit 2017

Thủ tục làm work permit 2017 gồm có các bước cơ bản như sau:

Bước 1: Xác định vị trí làm việc của người lao động và thẩm định các tài liệu cần cung cấp có thỏa mãn điều kiện, đòi hỏi của vị trí làm việc đó theo quy định của pháp luật hay không?

Bước 2: Đăng ký sử dụng lao động cho người nước ngoài và được sự chấp thuận của Sở Lao động Thương binh Xã hội;

Bước 3: Chuẩn bị hồ sơ xin Work permit và nộp tại cơ quan có thẩm quyển.

Thời hạn của work permit

Thời hạn của giấy phép lao động được cấp theo thời hạn của một trong các trường hợp sau đây nhưng không quá 02 năm:

1. Thời hạn của hợp đồng lao động dự kiến sẽ ký kết;

2. Thời hạn của bên nước ngoài cử người lao động nước ngoài sang làm việc tại Việt Nam;

3. Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài;

4. Thời hạn hợp đồng hoặc thỏa thuận cung cấp dịch vụ ký kết giữa đối tác Việt Nam và nước ngoài;

5. Thời hạn nêu trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để đàm phán cung cấp dịch vụ;

6. Thời hạn đã được xác định trong giấy chứng nhận của tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;

7. Thời hạn trong văn bản của nhà cung cấp dịch vụ cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thành lập hiện diện thương mại của nhà cung cấp dịch vụ đó;

8. Thời hạn trong văn bản chứng minh người lao động nước ngoài được tham gia vào hoạt động của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam.

Thủ tục người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Trên đây là một số thông tin liên quan đến Thủ tục làm work permit 2017 nhằm mục đích tham khảo của LTL Consultants. Hãy liên hệ để được tư vấn miễn phí cho trường hợp cụ thể của doanh nghiệp.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

One Reply to “Thủ tục làm work permit 2017”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *