Thủ tục đăng ký mở tuyến cố định

Thủ tục đăng ký mở tuyến cố định

 • Đơn vi kinh doanh mà muốn kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và đăng ký mở tuyến xe cố định phải trải qua cơ bản 3 trình tự thủ tục sau đây:
  • Trịnh tự thủ tục đăng ký cấp phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
  • Trình tự thủ tục đăng ký mở tuyến xe cố định và khai thác tuyến.
  • Trình tự cấp phù hiệu xe cố định.

1. Trình tự thủ tục đăng ký cấp phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
 • Bước 2:  Nộp hồ sơ đăng ký đến cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh
  • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh thẩm định hồ sơ, cấp Giấy phép kinh doanh đồng thời phê duyệt Phương án kinh doanh kèm theo.
 • Bước 3: Nhận giấy phép kinh doanh tại  tại trụ sở cơ quan đã nộp hồ sơ đăng ký.
  • Chi tiết trình tự thủ tục được quy định tại Điều 22 Nghị định 86/2014/NĐ-CP.

2. Trình tự thủ tục đăng ký mở tuyến xe cố định

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký khai thác tuyền
 • Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký về Sở Giao thông vận tải nơi đặt trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh của doanh nghiệp.
  • Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến và công bố công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở.
  • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Sở Giao thông vận tải phải kiểm tra hồ sơ và trong thời hạn 02 ngày làm việc tiếp theo phải công bố công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở việc doanh nghiệp đăng ký khai thác tuyến thành công hoặc không thành công.
  • Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày đăng ký thành công được công bố công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở, doanh nghiệp đã đăng ký thành công nộp hồ sơ đề nghị cấp phù hiệu về Sở Giao thông vận tải để cấp phù hiệu xe chạy tuyến cố định.
 • Bước 3: Sau khi hoàn tất thủ tục cấp phù hiệu thì có thể khai thác tuyến.

3. Trình tự thủ tục đăng ký cấp phù hiệu xe cố định

 • Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hô sơ đăng ký cấp phù hiệu cho loại xe vận chuyển hành khách;
 • Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký cấp phù hiệu đến Sở Giao thông vận tải nơi đơn vị đặt trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh.
 • Bước 3: Nhận phù hiệu tại nơi đăng ký nếu hồ sơ hợp lệ.

https://tuvanltl.com/dich-vu-lam-giay-phep-tu-van-du-hoc/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL.
Hotline0902.990.954
Email: infotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *