Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH

Câu hỏi: Công ty tôi đang sử dụng 5 nhân viên nước ngoài ở vị trí lao động kỹ thuật nay tôi muốn thay đổi vị trí này thì có cần phải báo cáo với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không hay tôi chỉ cần tuyển mới thôi?

Chuyên viên pháp lý: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến với chúng tôi. Với câu hỏi này chúng tôi xin tư vấn như sau:

Tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH quy định như sau: “… Trường hợp có thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì người sử dụng lao động gửi báo cáo giải trình thay đổi theo Mẫu kèm theo thông tư này đến cơ quan chấp thuận trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài.” Với quy định này khi bạn có thay đổi nhu cầu sử dụng lao động phải làm báo cáo giải trình như ở lần đầu. Trình tự tiến hành như sau:

Bước 1: Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến tuyển mới, tuyển thêm hoặc tuyển để thay thế người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động đã được chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài mà có thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì phải nộp báo cáo giải trình điều chỉnh, bổ sung với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội qua Trung tâm Hành chính công tỉnh nơi người sử dụng lao động đặt trụ sở chính.

Báo cáo giải trình theo mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH. Trong báo cáo giải trình có các nội dung sau đây:

Thông tin về doanh nghiệp/t chức: tên doanh nghiệp/tổ chức, địa chỉ, điện thoại, fax, email, website, giấy phép kinh doanh/hoạt động, lĩnh vực kinh doanh/hoạt động, người nộp hồ sơ của doanh nghiệp/tổ chức để liên hệ khi cần thiết (số điện thoại, email).

Thông tin về lao động nước ngoài đã được chấp thuận: Vị trí công việc (nhà quản lý/giám đốc điều hành/chuyên gia/ lao động kỹ thuật); số lượng người; thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm) đã được chấp thuận.

Thông tin về lao động nước ngoài đã sử dụng: Vị trí công việc (nhà quản lý/giám đốc điều hành/chuyên gia/ lao động kỹ thuật); số lượng người; thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm) đã sử dụng.

Thông tin về lao động nước ngoài có nhu cầu thay đổi: Vị trí công việc (nhà quản lý/giám đốc điều hành/chuyên gia/ lao động kỹ thuật); số lượng người; thời hạn làm việc từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm), lý do sử dụng người lao động nước ngoài (có nhu cầu thay đổi).

Bước 2: Cán bộ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trực tại Trung tâm Hành chính công tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn người sử dụng lao động bổ sung, hoàn thiện lại; nếu hồ sơ đầy đủ thì hẹn ngày trả kết quả.

Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ báo cáo giải trình, cơ quan có thẩm quyền ra công văn chấp thuận sử dụng người lao động nước ngoài đến người sử dụng lao động/

Dịch vụ làm work permit cho người nước ngoài tại TPHCM

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *