Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh qua mạng

Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh qua mạng

Trong thời đại số hiện nay, hầu hết mọi thủ tục liên quan đến quá trình đầu tư, kinh doanh đều được thực hiện thông qua Internet. Điều này không chỉ tạo sự thuận tiện trong quản lý của cơ quan có thẩm quyền mà còn còn tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí bỏ ra của doanh nghiệp. Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh qua mạng cũng là một trong những hình thức đó.

1. Khái niệm

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh qua mạng là việc các doanh nghiệp tiến hành đăng ký để thay đổi một trong những nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau đây: Tên công ty; trụ sở công ty; ngành, nghề kinh doanh…

2. Mẫu giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh qua mạng

Mẫu giấy đề nghị thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh qua mạng là mẫu văn bản được quy định tại Phụ lục II-1Thông tư 02/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dấn đnag ký doanh nghiệp và biểu mẫu đính kèm. Theo đó, giấy đề nghị này bao gồm rất nhiều mẫu khác nhau tương ứng với từng nội dung đăng ký thay đổi. Ví dụ đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp khác với đăng ký thay đổi cổ đông trong doanh nghiệp đó. Nhưng nhìn chung, trong giấy này doanh nghiệp phải tiến hành kê khai những nội dung liên quan như sau:

 • Tên doanh nghiệp;
 • Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế;
 • Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Đánh dấu vào những nội dung cần đăng ký thay đổi.

Cuối cùng là nội dung những dòng cam kết trong giấy đề nghị đăng ký như sau: “Kính đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị sáp nhập và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị sáp nhập.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.”

2. Quy trình

Quy trình thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh qua mạng cho từng yếu tố khác nhau là khác nhau. Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có hướng dẫn chi tiết quy trình đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp của Bộ.

Ví dụ trường hợp đăng ký thay đổi địa điểm kinh doanh gồm 11 bước cơ bản sau:

 • Đăng ký tài khoản truy cập;
 • Đăng ký tài khoản đăng ký kinh doanh hoặc gán chữ ký số công cộng vào tài khoản;
 • Tìm mã số nội bộ của địa điểm kinh doanh;
 • Tạo hồ sơ thay đổi thông tin địa điểm kinh doanh;
 • Kê khai thông tin trong hồ sơ thông báo;
 • Tải văn bản điện tử của bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng;
 • Ký số;
 • Nộp hồ sơ vào phòng ĐKKD;
 • Theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ;
 • Sửa đổi, bổ dung hồ sơ nếu cần;
 • Nhận kết quả.

https://tuvanltl.com/cac-buoc-ve-thanh-lap-cong-ty/

Trên đây là một số thông tin liên quan đến Tờ khai đăng ký nhãn hiệu nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL.
Hotline090.145.1945
Emailtuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *