Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần 2017

Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần 2017

Quy đình về Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần 2017 như thế nào? Có điểm gì mới? Sau khi tăng vốn có phải thực hiện thủ tục gì hay không? Cần lưu ý những điểm nào khi thực hiện tăng vốn của Công ty cổ phần?

Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần 2017 được quy định như thế nào?

Công ty cổ phần có hai cách để tăng vốn điều lệ:

  • Đại hội đồng cổ đông trực tiếp thông qua việc tăng vốn điều lệ;
  • Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán.

Điều 122 Luật Doanh nghiệp 2014 Chào bán cổ phần của Công ty Cổ phần như sau:

1. Chào bán cổ phần là việc công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán các cổ phần đó trong quá trình hoạt động để tăng vốn điều lệ.

2. Chào bán cổ phần có thể thực hiện theo một trong các hình thức sau đây:

a) Chào bán cho các cổ đông hiện hữu;

b) Chào bán ra công chúng;

c) Chào bán cổ phần riêng lẻ.

3. Chào bán cổ phần ra công chúng, chào bán cổ phần của công ty cổ phần niêm yết và đại chúng thực hiện theo các quy định của pháp luật về chứng khoán.

4. Công ty thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành đợt bán cổ phần.

Thủ tục sau tăng vốn điều lệ

Nếu việc tăng vốn điều lệ làm thay đổi mức thuế môn bài mà doanh nghiệp đã đóng trước đó thì doanh nghiệp phải thực hiện nộp tờ khai thuế môn bài và thực hiện việc nộp thế môn bài bổ sung. Từ ngày 1/1/2017, mức thuế môn bài đã thay đổi như sau:

  • Vốn điều lệ dưới 10 tỷ đồng: 2.000.000/ năm
  • Vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng: 3.000.000/ năm

Ngoài ra, doanh nghiệp còn phải thực hiện các nghiệp vụ kế toán liên quan đến khớp chứng từ sổ sách, báo cáo tài chính v.v…

Các điểm cần lưu ý

  • Tăng vốn điều lệ của công ty trong nước không yêu cầu chứng minh về mặt tài chính tại Cơ quan đăng ký kinh doanh.
  • Cần cân nhắc mức vốn sau tăng vì nếu tăng quá cao thì việc giảm vốn sau này được thực hiện với công ty cổ phần rất khó khăn. 

Trên đây là một số thông tin chung liên quan đến Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần 2017 nhằm mục đích tham khảo của LTL Consultants.

Mẫu thay đổi ngành nghề kinh doanh mới nhất

Sứ mệnh của chúng tôi sẽ chưa hoàn thành cho đến khi khách hàng cảm thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.

Khởi nghiệp kinh doanh online với số vốn 0 đồng. Hiện khóa học marketing làm chủ việc quảng bá hình ảnh của doanh nghiệp chỉ với 600.000 đồng nay chỉ còn 360.000 đồng (giảm 40%) khi mua kèm mã giảm giá tuvanltl. Ấn nút và nhận khuyến mãi ngay nhé. Xem ngay.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

One Reply to “Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần 2017”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *