Tài sản khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Tài sản khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một trong những hình thức tổ chức lại doanh nghiệp theo Khoản 25 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2014.

1. Các hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014, hiện nay có 04 hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp chính, gồm:

  • Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần bao gồm: chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty trách nhiệm hữu hạn một hành viên thành công ty cổ phần (Điều 196);
  • Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Điều 197);
  • Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (Điều 198);
  • Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty trách nhiệm hữu hạn (Điều 199).

2. Phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp sau khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Khoản 2 Điều 3 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành nghị định 218/2013/NĐ-CP (đã được sửa đổi bổ sung bởi TT 96/2015/TT-BTC): “Kỳ tính thuế được xác định theo năm dương lịch. Trường hợp doanh nghiệp áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch thì kỳ tính thuế xác định theo năm tài chính áp dụng. Kỳ tính thuế cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp được xác định phù hợp với kỳ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán”.

Trường hợp kỳ tính thuế năm cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo (đối với doanh nghiệp mới thành lập) hoặc kỳ tính thuế năm trước đó (đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản) để hình thành một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm đầu tiên hoặc kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm cuối cùng không vượt quá 15 tháng.

3. Những lưu ý trong quá trình quyết toán thuế

Theo quy định tại Điều 16 Thông tư 151/2014/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 12 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế  và Nghị định số 83/2013) các trường hợp sau thì không phải khai quyết toán thuế khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp:

  • Trường hợp 1: Công ty TNHH sang Công ty Cổ phần hoặc ngược lại, nhưng bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp trước chuyển đổi.
  • Trường hợp 2: Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành Công ty cổ phần nhưng bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp trước chuyển đổi.

https://tuvanltl.com/doanh-nghiep-vua-va-nho-o-viet-nam/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể của mình.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *