Tách doanh nghiệp ở Việt Nam

Tách doanh nghiệp ở Việt Nam

Câu hỏi: Tôi là Hoàng Hà, tôi thắc mắc một số điều về việc pháp luật Việt Nam quy định thế nào về việc tách doanh nghiệp và thủ tục thực hiện nó như thế nào ?

Chuyên viên tư vấn: 

1. Pháp luật doanh nghiệp quy định về Tách doanh nghiệp.

Căn cứ Khoản 1 Điều 193 Luật Doanh nghiệp 2014:

Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới (sau đây gọi là công ty được tách) mà không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách.

Từ quy định trên, anh Hà có thể thấy được ở pháp luật Doanh nghiệp của Việt Nam cho phép công ty TNHH và công ty Cổ phần tách doanh nghiệp còn các loại hình doanh nghiệp khác thì không được thực hiện điều này.

2. Phương thức tách doanh nghiệp.

Căn cứ Khoản 2 Điều 193 Luật Doanh nghiệp quy định tách công ty có thể thực hiện theo một trong các phương thức sau đây:

  • Một phần phần vốn góp, cổ phần của các thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị phần vốn góp, cổ phần được chuyển sang cho các công ty mới theo tỷ lệ sở hữu trong công ty bị tách và tương ứng giá trị tài sản được chuyển cho công ty mới;
  • Toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của một hoặc một số thành viên, cổ đông cùng với tài sản tương ứng với giá trị cổ phần, phần vốn góp của họ được chuyển sang cho các công ty mới;
  • Kết hợp cả hai trường hợp trên.

Từ quy định trên anh Hà có thể hiểu 3 phương thức tách doanh nghiệp trên như sau:

Cách 1: Ví dụ công ty có 10 thành viên cổ đông, vậy khi tách thì họ sẽ chia 1 phần vốn góp hay cổ phần của 10 cổ đông trên sang công ty mới.

Cách 2: Cũng ví dụ trên, vậy khi tách thì họ sẽ chuyển toàn bộ cổ phần của 1 hoặc một số trong 10 thành viên trên sang công ty mới.

Cách 3: Kết hợp lại cả 2 cách là được.

3. Thủ tục tách doanh nghiệp.

Căn cứ Khoản 4 Điều 193 Luật doanh nghiệp:

  • Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của công ty bị tách thông qua nghị quyết tách công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ công ty.
  • Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc các cổ đông của công ty được tách thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.
  • Tiến hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn liên quan.

https://tuvanltl.com/giay-xac-nhan-tam-tru-tieng-anh-la-gi/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *