Sau khi đăng ký thay đổi kinh doanh cần làm gì?

Sau khi đăng ký thay đổi kinh doanh cần làm gì?

Câu hỏi: Công ty tôi mới hoàn tất với chuyển nhượng vốn dẫn đến việc thay đổi cổ đông sáng lập của công ty. Vậy sau khi thực hiện xong hoạt động chuyển nhượng, công ty chúng tôi cần làm gì theo quy định của pháp luật?

Chuyên viên tư vấn: Cảm ơn câu hỏi bạn đã gửi về cho chúng tôi. Với trường hợp này chúng tôi xin tư vấn như sau:

Đối với việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, tại khoản 1 Điều 32 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định như sau:

“1. Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi về một trong những nội dung sau đây:

a) Thay đổi ngành, nghề kinh doanh;

b) Thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp đối với công ty niêm yết;

c) Thay đổi những nội dung khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.”

Việc thay đổi cổ đông sáng lập của công ty bạn thuộc vào trường hợp được quy định tại điểm b khoản này. Do đó, sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng, công ty bạn phải thông báo với Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư nơi đặt trụ sở về việc thay đổi cổ đông sáng lập.

Theo quy định tại Điều này thì người đại diện theo pháp luật của công ty phải chịu trách nhiệm thông báo nội dung thay đổi trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi. Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo. Trường hợp từ chối bổ sung vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thì thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết.

Đối với hoạt động chuyển nhượng cổ phần trong công ty cổ phần cần lưu ý các vấn đề sau:

– Người nhận cổ phần chỉ trở thành cổ đông công ty từ thời điểm các thông tin của họ được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông. Do đó, sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng, cần phải thay đổi nội dung trong sổ đăng ký cổ đông.

– Người chuyển nhượng phải hoàn tất nghĩa vụ thuế đối với trường hợp này.

https://tuvanltl.com/dieu-kien-thanh-lap-ho-kinh-doanh/

Trên đây là một số tư vấn nhằm mục đích tham khảo của LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *