Sang nhượng trung tâm tiếng anh

Sang nhượng trung tâm tiếng anh

Hoạt động sang nhượng trung tâm tiếng anh thời gian gần đây rất sôi động. Có nhiều lý do vẫn đến chủ đầu tư muốn sang nhượng trung tâm tiếng Anh sau quá trình đầu tư và xây dựng. Một trong các lý do phổ biến nhất là chủ đầu tư hoạt động không hiệu quả dẫn đến không thể tiếp tục duy trì nhưng cũng không muốn khai tử đứa con tinh thần của của mình, sang nhượng là một lựa chọn tối ưu.

Vậy việc Sang nhượng trung tâm tiếng anh thế nào để phù hợp quy định của pháp luật và mang lại lợi ích tốt nhất cho chủ đầu tư? Quy trình này được tiến hành qua các giai đoạn nào? Mất nhiều thời gian không? Đây là thắc mắc lớn của hầu hết trung tâm ngoại ngữ.

Thực hiện thủ tục chuyển nhượng vốn

Chủ đầu tư thực hiện thủ tục chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại pháp nhân – chủ đầu tư của trung tâm ngoại ngữ cho cá nhân và tổ chức khác. Cần lưu ý rằng, tổ chức/ cá nhân nhân chuyển nhượng phải không thuộc trường hợp bị hạn chế quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014:

Điều 18. Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp

……

2. Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;

d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

e) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.

Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.

3. Tổ chức, cá nhân có quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh theo quy định của Luật này, trừ trường hợp sau đây:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

Như vậy, các trường hợp giáo viên cơ hữu – là cán bộ, công chức tại các cơ sở giáo dục công lập cũng sẽ bị hạn chế quyền quy định tại điều này.

Sau khi xác định tư cách của bên nhận chuyển nhượng, hai bên sẽ tiến hành thẩm định và xác định giá giao dịch trung tâm ngoại ngữ, đàm phán và ký hợp đồng chuyển nhượng. Khi việc chuyển nhượng hoàn tất, doanh nghiệp phải thực hiện thông báo đến cơ quan quản lý nhà nước về đăng ký thành lập doanh nghiệp để được ghi nhận quyền sở hữu vốn góp, cổ phần của bên nhận chuyển nhượng tại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Thực hiện thủ tục điều chỉnh cấp phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ

Tiếp đến, nếu có sự thay đổi, điều chỉnh một hoặc nhiều nôi dung trên giấy cấp phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ đã được cấp hoặc có sự thay đổi giám đốc trung tâm ngoại ngữ, chủ đầu tư phải thực hiện thủ tục tại Cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động trung tâm ngoại ngữ.

Tương ứng với các nội dung điều chỉnh, thay đổi, chủ đầu tư phải giải trình và cung cấp minh chứng kèm theo.

Ví dụ: Người đại diện pháp luật trước đây cũng chính là giám đốc trung tâm ngoại ngữ chịu trách nhiệm điều hành trung tâm. Sau chuyển nhượng, cá nhân này không còn là giám đốc trung tâm nữa mà thay đổi một người mới. Chủ đầu tư phải thực hiện thủ tục thay đổi giám đốc trung tâm và cung cấp các văn bản, tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm và nhân thân của giám đốc mới theo quy định tại Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT như sau:

Điều 6. Giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học

……………….

2. Giám đốc trung tâm là người đáp ứng các tiêu chun sau:

a) Có nhân thân tốt;

b) Có năng lực quản lý;

c) Tt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (đối với giám đốc trung tâm ngoại ngữ).

Tốt nghiệp đại học tin học hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông (đối với giám đốc trung tâm tin học).

Đảm bảo một trong hai Điều kiện quy định trên (đối với giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học).

d) Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *