Nghị định 96/2015/NĐ-CP quy định về con dấu doanh nghiệp

Nghị định 96/2015/NĐ-CP quy định về con dấu doanh nghiệp

Ngày 19/10/2015, Chính Phủ ban hành Nghị định 96/2015/NĐ-CP thay thế cho Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp 2014. Trong đó có những hướng dẫn chi tiết về con dấu của Doanh nghiệp từ Điều 12 đến Điều 15.

1. Số lượng, hình thức, nội dung mẫu con dấu

Khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: “Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp”. Như vậy, về nguyên tắc chung, Doanh nghiệp được tự do quyết định, lựa chọn những vấn đề liên quan đến con dấu của mình và phải thể hiện rõ trong điều lệ hoặc quyết định thành lập con dấu của Công ty.

  • Về số lượng: Doanh nghiệp được quyền quyết định có một nhiều con dấu nhưng phải có một mẫu con dấu thống nhất về nội dung, hình thức và kích thước.
  • Về hình thức: Khoản 2 Điều 12 Nghị định 96/2015/NĐ-CP quy định: “Mẫu con dấu doanh nghiệp được thể hiện dưới một hình thức cụ thể (hình tròn, hình đa giác hoặc hình dạng khác)”.
  • Về nội dung: Thông tin về mã số doanh nghiệp và tên doanh nghiệp trong nội dung mẫu con dấu thực hiện theo quy định tại Điều 30 và Khoản 1 Điều 38 Luật Doanh nghiệp. Ngoài thông tin nêu trên, doanh nghiệp có thể bổ sung thêm ngôn ngữ, hình ảnh khác vào nội dung mẫu con dấu của doanh nghiệp. Tuy nhiên, Doanh nghiệp không được sử dụng những hình ảnh, ngôn ngữ dưới đây:

Thứ nhất: Quốc kỳ, Quốc huy, Đảng kỳ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Thứ hai: Hình ảnh, biểu tượng, tên của nhà nước, cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp.

Thứ ba: Từ ngữ, ký hiệu và hình ảnh vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong, mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

2. Quản lý và sử dụng con dấu

Việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty và theo quy định tại Điều 15 Nghị định 96/2015/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

  1. Các doanh nghiệp đã thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 tiếp tục sử dụng con dấu đã được cấp cho doanh nghiệp mà không phải thực hiện thông báo mẫu con dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh. Trường hợp doanh nghiệp làm thêm con dấu, thay đổi màu mực dấu thì thực hiện thủ tục thông báo mẫu con dấu theo quy định về đăng ký doanh nghiệp.
  2. Trường hợp doanh nghiệp đã thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 làm con dấu mới theo quy định tại Nghị định này thì phải nộp lại con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu. Cơ quan công an cấp giấy biên nhận đã nhận lại con dấu tại thời điểm tiếp nhận lại con dấu của doanh nghiệp.
  3. Trường hợp doanh nghiệp đã thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 bị mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu thì doanh nghiệp được làm con dấu theo quy định tại Nghị định này; đồng thời thông báo việc mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

Ngoài ra, Doanh nghiệp phải thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp có trụ sở chính để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi thuộc các trường hợp sau:

  • Thứ nhất, làm con dấu lần đầu sau khi đăng ký doanh nghiệp;
  • Thứ hai, thay đổi số lượng, nội dung, hình thức mẫu con dấu và mầu mực dấu;
  • Thứ ba, hủy mẫu con dấu.

Trên đây là một số quy định chung liên quan đến Nghị định 96/2015/NĐ-CP quy định về con dấu doanh nghiệp nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Khởi nghiệp kinh doanh online với số vốn 0 đồng. Hiện khóa học marketing làm chủ việc quảng bá hình ảnh của doanh nghiệp chỉ với 600.000 đồng nay chỉ còn 360.000 đồng (giảm 40%) khi mua kèm mã giảm giá tuvanltl. Ấn nút và nhận khuyến mãi ngay nhé. Xem ngay.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL.

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *