Mẫu thông báo tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Mẫu thông báo tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Mẫu thông báo tăng vốn điều lệ công ty cổ phần là gì? Doanh nghiệp có được tự soạn Mẫu thông báo tăng vốn điều lệ công ty cổ phần? Hiện nay, Mẫu thông báo tăng vốn điều lệ công ty cổ phần được thực hiện theo quy định nào?

Thành phần hồ sơ thực hiện tăng vốn của Công ty Cổ phần

Tương ứng với mỗi phương thức tăng vốn, doanh nghiệp cần chuẩn bị các thành phần hồ sơ như sau:

Trường hợp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp thông qua việc tăng vốn điều lệ:

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
  • Quyết định của đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ;
  • Biên bản họp đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ. 

Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán:

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; 
  • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc phát hành cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần;
  • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt chào bán cổ phần.

Trong thời gian 3 ngày làm việc, Doanh nghiệp sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới với nội dung vốn điều lệ đã được thay đổi.

Mẫu thông báo tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Từ quy định trên cho thấy Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hay còn gọi là Mẫu thông báo tăng vốn điều lệ công ty cổ phần là một văn bản bắt buộc phải có. Hiện nay, Doanh nghiệp không được tự ý soạn văn bản này mà phải thực hiện theo mẫu do Cơ quan đăng ký doanh nghiệp quy định. 

Theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT quy định, Nội dung chính của Mẫu thông báo tăng vốn điều lệ công ty cổ phần bao gồm:

  • Thông tin của doanh nghiệp: Tên doanh nghiệp, Mã số doanh nghiệp;
  • Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp liên quan đến Vốn điều lệ của công ty, tỷ lệ vốn góp;
  • Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty: Vốn điều lệ đã đăng ký, Vốn điều lệ mới, Thời điểm thay đổi vốn, Hình thức tăng hay giảm vốn;
  • Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung và ký tên, đóng dấu.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn phải kê khai tỷ lệ vốn góp mới theo mẫu của Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Trên đây là một số thông tin chung liên quan đến Mẫu thông báo tăng vốn điều lệ công ty cổ phần nhằm mục đích tham khảo của LTL Consultants.

So sánh chuyển nhượng vốn góp và mua lại vốn góp

Sứ mệnh của chúng tôi sẽ chưa hoàn thành cho đến khi khách hàng cảm thấy hài lòng với dịch vụ của chúng tôi.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *