Mẫu số 1 Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH

Mẫu số 1 Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH

Người sử dụng lao động chỉ được sử dụng lao động nước ngoài đối với những vị trí công việc mà lao động trong nước không đáp ứng được, do đó khi sử dụng lao động nước ngoài bắt buộc người sử dụng lao động phải báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 4 Nghị định 11/2016/NĐ-CP như sau: “Người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và báo cáo giải trình với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc. Trong quá trình thực hiện nếu thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì người sử dụng lao động phải báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.”

Báo cáo giải trình phải theo mẫu do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành cụ thể tại Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH. Trong mẫu báo cáo phải có những nội dung thông tin sau:

Thông tin về doanh nghiệp/tổ chức: tên doanh nghiệp/tổ chức, địa chỉ, điện thoại, fax, email, website, giấy phép kinh doanh/hoạt động, lĩnh vực kinh doanh/hoạt động, người nộp hồ sơ của doanh nghiệp/tổ chức để liên hệ khi cần thiêt (số điện thoại, email).

Trong nội dung báo cáo giải trình cần cung cấp đầy đủ các nội dung:

  1. Vị trí công việc 1: Nhà quản lý/giám đốc điều hành/chuyên gia/lao động kỹ thuật.

– Chức danh công việc: nêu rõ tuyển dụng lao động nước ngoài  vào nắm giữ chức danh gì? Ví dụ: kế toán, nhà kiểm định…

– Số lượng (người): cần nêu rõ có nhu cầu tuyển dụng bao nhiêu người.

-Thời hạn làm việc: nhu cầu sử dụng lao động nuớc ngoài trong bao lâu, ghi rõ cụ thể từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm).

– Lý do sử dụng người lao động nước ngoài: cần ghi rõ lý do bởi vì chỉ sử dụng lao động nước ngoài đối với vị trí công việc mà lao động trong nước không đáp ứng được.

  1. Vị trí công việc 2 (nếu có).

Nếu có thêm các vị trí khác thì cung cấp thông tin như ở vị trí 1.

Báo cáo giải trình phải có chữ ký của người đại diện doanh nghiệp/tổ chức.

Mẫu work permit

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *