Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa tại ngân hàng

Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa tại ngân hàng

Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa là việc các doanh nghiệp lữ hành xây dựng, bán và tổ chức thực hiện một phần hoặc toàn bộ chương trình du lịch cho khách du lịch. Hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Trong đó, việc ký quỹ tại ngân hàng là một trong các điều kiện bắt buộc các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa thực hiện khi tiến hành xin giấy phép kinh doanh. Hoạt động ký quỹ được pháp luật quy định các vấn đề sau:

Thứ nhất, về mục đích ký quỹ

Việc ký quỹ nhằm mục đích sử dụng để giải quyết các vấn đề phát sinh trong trường hợp doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trong hoạt động kinh doanh lữ hành.

Thứ hai, về mức ký quỹ

Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa là 100.000.000 (một trăm triệu) đồng.

Doanh nghiệp thực hiện ký quỹ bằng đồng Việt Nam tại ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động tại Việt Nam và được hưởng lãi suất theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp và ngân hàng nhận ký quỹ phù hợp với quy định của pháp luật. Tiền ký quỹ phải được duy trì trong suốt thời gian doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Thứ ba, cấp giấy chứng nhận tiền ký quỹ.

Khi doanh nghiệp yêu cầu nộp tiền ký quỹ vào tài khoản tại ngân hàng, ngân hàng nhận ký quỹ và doanh nghiệp thực hiện giao kết hợp đồng ký quỹ. Trên cơ sở hợp đồng ký quỹ, ngân hàng nhận ký quỹ thực hiện phong tỏa số tiền ký quỹ của doanh nghiệp gửi tại ngân hàng.

Sau khi phong tỏa số tiền ký quỹ, ngân hàng nhận ký quỹ cấp Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành cho doanh nghiệp.

Thứ tư, hoàn trả tiền ký quỹ

Tiền ký quỹ sẽ được hoàn trả trong trường hợp sau:

– Có thông báo bằng văn bản của cơ quan cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành về việc doanh nghiệp không được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc thay đổi ngân hàng nhận ký quỹ.

– Có văn bản của cơ quan cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành về việc hoàn trả tiền ký quỹ sau khi thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành.

https://tuvanltl.com/pham-vi-kinh-doanh-lu-hanh-noi-dia/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể của mình.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *