Khoản 1 Điều 2 Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 03/2/2016

Khoản 1 Điều 2 Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 03/2/2016

Với nền kinh tế thị trường mở như ngày nay việc người lao động nước ngoài sang nước ta làm việc không còn xa lạ. Tuy nhiên, không phải người lao động nước ngoài nào cũng được phép vào nước ta, với chính sách phát triển kinh tế nước nhà chỉ những người lao động nước ngoài có trình độ, chuyên môn mà lao động trong nước không đáp ứng được mới được phép vào nước ta.

Để thị trường lao động nước ngoài vào nước ta đạt hiệu quả, pháp luật chỉ cho phép lao động nước ngoài vào nước vào nước ta  làm việc với một số hình thức nhất định. Cụ thể tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định như sau:

“1. Lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam (sau đây viết tắt là người lao động nước ngoài) theo các hình thức sau đây:

a). Thực hiện hợp đồng lao động;

b) Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp;

c) Thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khoa học kỹ thuật, văn hóa, thể thao, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp và y tế;

d) Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng;

đ) Chào bán dịch vụ;

e) là việc cho tổ chức phi chính phủ nước ngoài, tổ chức quốc tế tại Việt Nam được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;

g) Tình nguyện viên;

h) Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại;

i) Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyen gia, lao động kỹ thuật;

k) tham gia thực hiện các gói thầu, dự án tại Việt Nam.”

Với quy định này người lao động nước ngoài khi vào nước ta chỉ hoạt động dưới các hình thức trên. Tuy nhiên có thể nhận thấy với các hình thức trên chỉ đáp ứng được đối với một số ngành nghề nhất định đặc biệt là những ngành nghề có trình độ, chuyên môn.

Thủ tục làm work permit cho người người nước ngoài

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *