Hợp đồng vận tải đa phương thức quốc tế

Hợp đồng vận tải đa phương thức quốc tế

Vận tải đa phương thức quốc tế là vận tải đa phương thức từ nơi người kinh doanh vận tải đa phương thức tiếp nhận hàng hóa ở Việt Nam đến một địa điểm được chỉ định giao trả hàng ở nước khác và ngược lại. Hoạt động vận tải hàng hóa giữa các bên được thực hiện thông qua một hợp đồng gọi là hợp đồng vận tải đa phương thức.

Hợp đồng vận tải đa phương thức là hợp đồng được giao kết giữa người gửi hàng và người kinh doanh vận tải đa phương thức, theo đó người kinh doanh vận tải đa phương thức đảm nhận thực hiện dịch vụ vận chuyển hàng hóa để thu tiền cước cho toàn bộ quá trình vận chuyển, từ địa điểm nhận hàng đến địa điểm trả hàng cho người nhận hàng.

Hợp đồng vận tải đa phương thức quốc tế được tiến hành giữa các chủ thể là đơn vị kinh doanh vận tải đa phương thức quốc tế và người gửi hàng. Theo đó, các bên có thể tự mình hoặc ủy quyền cho người khác giao kết hợp đồng vận tải đa phương thức quốc tế với nhau. Về hình thức và giá trị pháp lý của hợp đồng theo quy định của pháp luật về hợp đồng.

Trong hợp đồng vận tải đa phương thức quốc tế cần có các thông tin như thông tin của các bên; thông tin về hàng hóa vận chuyển; địa điểm, thời gian giao nhận hàng hóa; phương tiện vận tải; quyền và nghĩa vụ của các bên; điều khoản về thanh toán; trách nhiệm của các bên do vi phạm hợp đồng; phương thức giải quyết khi có tranh chấp xảy ra, điều khoản về xuất chứng từ vận tải.

Chứng từ vận tải đa phương thức là văn bản do người kinh doanh vận tải đa phương thức phát hành, là bằng chứng của hợp đồng vận tải đa phương thức, xác nhận người kinh doanh vận tải đa phương thức đã nhận hàng để vận chuyển và cam kết giao hàng đó theo đúng những điều khoản của hợp đồng đã ký kết.

Khi thiết lập hợp đồng vận tải đa phương thức, doanh nghiệp cần nắm rõ các quy định để tránh rủi ro khi giao kết hợp đồng.

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *