Hợp đồng thuê nhà có cần công chứng

Hợp đồng thuê nhà có cần công chứng

Các hợp đồng thuê nhà được giao kết vào năm 2018 sẽ phải chịu sự điều chỉnh của Bộ luật dân sự 2015, Luật nhà ở 2014, Luật kinh doanh bất động sản 2014 trong đó bao gồm các quy định về công chứng, chứng thực hợp đồng thuê nhà. Để trả lời cho câu hỏi trên cần đi tìm hiểu các quy định tại các văn bản pháp luật trên.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 119 Bộ luật dân sự 2015 như sau:

Điều 119. Hình thức giao dịch dân sự

  1. Trường hợp luật quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực, đăng ký thì phải tuân theo quy định đó.”

Như vậy, hợp đồng thuê nhà có cần công chứng hay không?. Câu trả lời sẽ được quy định tại các văn bản pháp luật chuyên ngành bao gồm: Luật nhà ở 2014 và Luật kinh doanh bất động sản 2014.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 122 Luật nhà ở 2014:

“2. Đối với trường hợp tổ chức tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương; mua bán, cho thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; mua bán, cho thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư; góp vốn bằng nhà ở mà có một bên là tổ chức; cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở thì không bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp các bên có nhu cầu.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật kinh doanh bất động sản 2014:

“2. Hợp đồng kinh doanh bất động sản phải được lập thành văn bản. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng do các bên thỏa thuận, trừ hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà các bên là hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật này thì phải công chứng hoặc chứng thực.”

Từ hai quy định trên, đi đến kết luận rằng: Hợp đồng thuê nhà không bắt buộc phải công chứng mà vẫn có hiệu lực thi hành đối với các bên tham gia vào hợp đồng.

Trong trường hợp các bên có nhu cầu công chứng hay chứng thực hợp đồng, thì phạm vi thẩm quyền tiến hành công chứng, chứng thực được pháp luật quy định như sau:

Theo quy định tại Điều 42 Luật công chứng 2014 quy định về phạm vi công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản như sau:

Điều 42. Phạm vi công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản

Công chứng viên của tổ chức hành, nghề công chứng chỉ được công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức hành nghề công chứng đặt trụ sở, trừ trường hợp công chứng di chúc, văn bản từ chối nhận di sản là bất động sản và văn bản ủy quyền liên quan đến việc thực hiện các quyền đối với bất động sản.”

Như vậy, công chứng viên ở các tổ chức hành nghề công chứng chỉ được công chứng hợp đồng giao dịch về bất động sản như thuê nhà, bán nhà trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức hành nghề công chứng đặt trụ sở. Các bên cần lưu ý để tìm đến tổ chức công chứng phù hợp, tránh mất thời gian.

Về thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản thì cơ quan có thẩm quyền là Uỷ ban nhân dân cấp xã/phường nơi có bất động sản. Đó là nội dung được quy định tại Khoản 4 Điều 122 Luật nhà ở 2014:

“4. Việc công chứng hợp đồng về nhà ở được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng; việc chứng thực hợp đồng về nhà ở được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nhà ở.

Thêm vào đó, tại Khoản 6 Điều 5 Nghị định 23/2015/NĐ-CP có quy định về thẩm quyền chứng thực hợp đồng, giao dịch nhà ở như sau:

“6. Việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền của người sử dụng đất được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất. Việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến nhà ở được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nhà.”

Như vậy, hợp đồng thuê nhà không bắt buộc phải công chứng hay chứng thực. Thủ tục công chứng, chứng thực hợp đồng thuê nhà chỉ được tiến hành khi các bên có nhu cầu. Trường hợp, các bên có nhu cầu công chứng hay chứng thực cần lưu ý về thẩm quyền về công chứng, chứng thực nhằm tiến hành thủ tục nhanh chóng, tiết kiệm thời gian.

https://tuvanltl.com/dang-ky-nhu-cau-su-dung-nguoi-nuoc-ngoai-2/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

One Reply to “Hợp đồng thuê nhà có cần công chứng”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *