Hồ sơ pháp lý công ty cổ phần

Hồ sơ pháp lý công ty cổ phần

Mọi loại hình doanh nghiệp đều có các loại giấy tờ chứng minh tính pháp lý của nó được gọi là hồ sơ pháp lý. Công ty cổ phần cũng có hồ sơ pháp lý phù hợp với đặc điểm pháp lý của nó. Trong bài viết này, chuyên viên sẽ giới thiệu các loại giấy tờ cấu thành nên hồ sơ pháp lý của công ty cổ phần.

Hồ sơ pháp lý của công ty cổ phần bao gồm những loại giấy tờ sau:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Đây là loại giấy tờ quan trọng nhất trong nội bộ công ty cổ phần. Nếu coi công ty cổ phần là một con người thì Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được coi là Giấy khai sinh của nó. Loại giấy tờ này cung cấp những thông tin cơ bản và quan trọng nhất về công ty cổ phần như: Tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở, thông tin người đại diện theo pháp luật. Đồng thời, đây là loại giấy tờ bắt buộc khi tiến hành các thủ tục như đăng ký thuế ban đầu, mở tài khoản công ty,..

Điều lệ hoạt động của công ty cổ phần: Nếu như một quốc gia cần có Hiến pháp để định hình các mối quan hệ xã hội trong quốc gia đó thì trong nội bộ của công ty cổ phần cũng có một bản Hiến pháp, đó chính là điều lệ hoạt động. Điều lệ là cơ sở để các cổ đông, người quản lý thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Điều lệ điều chỉnh hành vi, cách thức thức thực hiện công việc trong nội bộ công ty cổ phần. Vì vậy, vai trò của Điều lệ là rất quan trọng trong việc điều hành công ty cổ phần. Tuy nhiên, khi soạn thảo Điều lệ, bạn cũng cần tuân theo quy định của pháp luật nhằm tránh trường hợp Điều lệ bị tuyên bố vô hiệu khi có tranh chấp xảy ra.

Sổ đăng ký cổ đông: Đây là tài liệu ghi nhận các thông tin về cổ đông của công ty cổ phần. Công ty cổ phần phải  lập Sổ đăng ký cổ đông theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 121 Luật doanh nghiệp 2014:

Điều 121. Sổ đăng ký cổ đông

  • Công ty cổ phần phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sổ đăng ký cổ đông có thể là văn bản, tập dữ liệu điện tử hoặc cả hai loại này.
  • Sổ đăng ký cổ đông phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
  • a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;
  • b) Tổng số cổ phần được quyền chào bán, loại cổ phần được quyền chào bán và số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
  • c) Tổng số cổ phần đã bán của từng loại và giá trị vốn cổ phần đã góp;
  • d) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức;
  • đ) Số lượng cổ phần từng loại của mỗi cổ đông, ngày đăng ký cổ phần.”

Quyết định bổ nhiệm giám đốc/tổng giám đốc: Giám đốc/Tổng giám đốc là người trực tiếp điều hành hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp. Việc ra quyết định bổ nhiệm Giám đốc/Tổng giám đốc tạo tiền đề pháp lý quan trọng để Giám đốc/Tổng giám đốc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình.

Hồ sơ pháp lý của công ty cổ phần bao gồm những loại giấy tờ như trên. Bạn cần lập và lưu giữ các loại giấy tờ trên một cách cẩn thận để sử dụng trong trường hợp cần thiết.

https://tuvanltl.com/hop-dong-mua-ban-cong-ty/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *