Đơn xin chấp thuận

Đơn xin chấp thuận

Đơn xin chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài hay được gọi là đơn giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. Đây là văn bản không thể thiếu khi làm hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài. Văn bản này phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận khi đó doanh nghiệp mới được phép sử dụng lao động nước ngoài và tiến hành các thủ tục như xin cấp giấy phép lao động.

Sử dụng người lao động nước ngoài được quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 11/2016 như sau: “người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được và báo cáo giải trình với Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc. Trong quá trình thực hiện nếu thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì người sử dụng lao động phải báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.”.

Với quy định này, người sử dụng lao động phải làm đơn giải trình gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Đợn giải trình phải theo mẫu do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành, cụ thể tại mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH. Trong đơn cần có các nội dung sau đây:

– Thông tin về doanh nghiệp: Tên doanh nghiệp/tổ chức; địa chỉ; điện thoại – số fax; email – website; giấy phép kinh doanh/hoạt động; lĩnh vực kinh doanh/hoạt động; thông tin người nộp hồ sơ của doanh nghiệp/tổ chức để liên hệ khi cần thiết.

– Thông tin về người lao động: Vị trí công việc (lựa chọn 1 trong 4 vị trí công việc: nhà quản lý/giám đốc điều hành/chuyên gia/lao động kỹ thuật); chức danh công việc; số lượng; thời hạn làm việc, ghi rõ từ (ngày/tháng/năm) đến (ngày/tháng/năm); lý do sử dụng người lao động nước ngoài.

Trong đơn xin chấp thuận cần ghi rõ lý do sử dụng nước ngoài bởi lẽ doanh nghiệp chỉ được phép sử dụng lao động nước ngoài đối với những vị trí mà nhân lực trong nước không đáp ứng được.

Dịch vụ làm giấy khám sức khỏe cho người nước ngoài tại TPHCM

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *