Doanh nghiệp vừa và nhỏ theo quyết định nào?

Doanh nghiệp vừa và nhỏ theo quyết định nào?

Mỗi năm Việt Nam có hàng trăm doanh nghiệp được thành lập mới, trong đó số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm đa số. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của kinh tế và xã hôi. Tuy nhiên, trên thị trường các loại hình doanh nghiệp này gặp khá nhiều khó khăn trong hoạt động và sức cạnh tranh với các doanh nghiệp lớn không được đảm bảo. Để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đồng thời tạo nên môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các cấp doanh nghiệp, Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ra đời kèm theo đó là Nghị định 39/2018/NĐ-CP.

Các văn bản này quy định Hướng dẫn Luật doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017, các vấn đề tiêu chí xác định cấp doanh nghiệp; các chính sách ưu đãi đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa; trách nhiệm của các cơ quan ban ngành…

Theo văn bản này, một doanh nghiệp được xác định là doanh nghiệp nhỏ và vừa dựa trên các tiêu chí: lĩnh vực hoạt động; số lao động tham gia bảo hiểm xã hội; tổng doanh thu hoặc tổng nguồn vốn của doanh nghiệp.

Điều 6. Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được phân theo quy mô bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa.

1. Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bo him xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thcủa năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.

Doanh nghiệp siêu nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo him xã hội bình quân năm không quá 10 người và tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đng.

2. Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 20 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 39/2018/NĐ-CP..

Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 50 người và tng doanh thu của năm không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 50 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 39/2018/NĐ-CP..

3. Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo him xã hội bình quân năm không quá 200 người và tổng doanh thu của năm không quá 200 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 6 Nghị định 39/2018/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 còn đặt ra quy định về các hành vị bị nghiêm cấm trong việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cụ thể như sau:

– Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa không đúng nguyên tắc, đối tượng, thẩm quyền, nội dung, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

– Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

– Phân biệt đối xử, gây chậm trễ, phiền hà, cản trở, sách nhiễu đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, tổ chức, cá nhân hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

– Cố ý báo cáo, cung cấp thông tin giả mạo, không trung thực liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

– Sử dụng nguồn lực hỗ trợ không đúng mục đích đã cam kết.

https://tuvanltl.com/dich-vu-thanh-lap-trung-tam-tu-van-du-hoc/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *