Điều 30 và Khoản 1 Điều 38 Luật Doanh nghiệp

Điều 30 và Khoản 1 Điều 38 Luật Doanh nghiệp

Đăng ký doanh nghiệp là một trong những điều kiện bắt buộc để một doanh nghiệp có thể đi vào hoạt động. Do đó, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ghi nhận kèm theo tên doanh nghiệp là bắt buộc cho các chủ thể kinh doanh. Khi đi vào hoạt động, bất kì doanh nghiệp nào cũng được trao cho những quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, trong đó có những nghĩa vụ bắt buộc về điều kiện kinh doanh. Điều 30 và Khoản 1 Điều 38 Luật Doanh nghiệp quy định cụ thể về những vấn đề này.

1.Mã số doanh nghiệp (Điều 30 Luật Doanh nghiệp 2014)

Về hình thức, nội dung: Khoản 1 Điều 30 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: “Mã số doanh nghiệp là dãy số được tạo bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, được cấp cho doanh nghiệp khi thành lập và được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mã số này cũng đồng thời là Mã số thuế của doanh nghiệp.”

Về địa vị pháp lý: Mã số doanh nghiệp là loại mã số có ý nghĩa rất lớn đối với quá trình hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Theo đó, khi thực hiện các nghĩa vụ về kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hay thực hiện các thủ tục hành chính về quyền và nghĩa vụ khác, doanh nghiệp bắt buộc phải có mã số doanh nghiệp. Ngoài ra, mỗi doanh nghiệp chỉ có một mã số duy nhất và không được sử dụng lại để cấp cho doanh nghiệp khác.

Về hiệu lực pháp lý: Mã số này  tồn tại trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp và không được cấp lại cho tổ chức, cá nhân khác. Mã số doanh nghiệp chấm dứt hiệu lực khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động.

Về cách thức quản lý: Mã số doanh nghiệp được tạo, gửi, nhận tự động bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Hệ thống thông tin đăng ký thuế và được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. Tên doanh nghiệp (Khoản 1 Điều 38 Luật Doanh nghiệp 2014)

Tên doanh nghiệp là một thông tin đặc biệt quan trọng cần phải có khi doanh nghiệp làm thủ tục đề nghị đăng ký doanh nghiệp. Nó thể hiện bộ mặt của doanh nghiệp và là tên gọi được doanh nghiệp sử dụng trong tất cả các quan hệ với cơ quan công quyền và đối tác kinh doanh. Điều 30 và Khoản 1 Điều 38 Luật Doanh nghiệp điều chỉnh vấn đề này.

Hiện nay, việc đặt tên doanh nghiệp về nguyên tắc, do người sáng lập quyết định. Tuy vậy, việc đặt tên dưới góc độ về doanh nghiệp phải thỏa mãn một số yêu cầu nhất định. Theo Khoản 1 Điều 38 Luật Doanh nghiệp 2014 thì tên doanh nghiệp phải được viết bằng tiếng Việt; có thể kèm theo chữ số và ký hiệu, phải phát âm được và có ít nhất đồng thời 2 thành tố sau đây:

Loại hình doanh nghiệp. Tên loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; được viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP” đối với công ty cổ phần; được viết là “công ty hợp danh” hoặc “công ty HD” đối với công ty hợp danh; được viết là “doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN” hoặc “doanh nghiệp TN” đối với doanh nghiệp tư nhân;

Tên riêng. Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.”

Như vậy, loại hình doanh nghiệptên riêng  là hai thành phần bắt buộc phải có trong tên doanh nghiệp. Trên thực tế, đây là một bộ phận cấu thành chính của tên doanh nghiệp. Ngoài ra, các thành viên của doanh nghiệp khi thành lập doanh nghiệp có thể thêm một số thành phần khác vào trong tên của doanh nghiệp. Thông thường, người ta hay thêm vào chức năng hoạt động của doanh nghiệp. Ví dụ như “Công ty TNHH xây dựng, thương mại, xuất nhập khẩu Phát Đạt”.

Hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh

Trên đây là một số thông tin liên quan đến Điều 30 và Khoản 1 Điều 38 Luật Doanh nghiệp nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Khởi nghiệp kinh doanh online với số vốn 0 đồng. Hiện khóa học marketing làm chủ việc quảng bá hình ảnh của doanh nghiệp chỉ với 600.000 đồng nay chỉ còn 360.000 đồng (giảm 40%) khi mua kèm mã giảm giá tuvanltl. Ấn nút và nhận khuyến mãi ngay nhé. Xem ngay.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL.
Hotline090.145.1945
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *