Điểm mới Luật đầu tư 2014

Những điểm mới Luật đầu tư 2014 như sau:

1. Tách Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Điểm mới Luật đầu tư 2014 là đã tách nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp ra khỏi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (theo luật cũ là Giấy chứng nhận đầu tư), chỉ điều chỉnh các dự án đầu tư, còn việc thành lập doanh nghiệp sẽ do Luật Doanh nghiệp điều chỉnh. Do vậy, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư giờ đây chỉ ghi nhận thông tin về dự án đầu tư. Quy định này tách bạch quản lý của Cơ quan đăng ký kinh doanh và Cơ quan đầu tư, tránh sự chồng chéo gây khó khăn cho doanh nghiệp.

2. Điểm mới Luật đầu tư 2014 Về ngành nghề kinh doanh

Thay vì nêu chung chung về lĩnh vực cấm đầu tư như luật 2005, Điểm mới Luật đầu tư 2014  là ở chỗ quy định cụ thể 6 ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh và 267 ngành nghề đầu tư có điều kiện (trong phụ lục kèm theo) tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc xác định ngành nghề mà mình dự kiến kinh doanh.

3. Rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Theo điều 37 của Luật Đầu Tư 2014, thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư là 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản quyết định chủ trương đầu tư; còn đối với các dự án khác là 15 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan cấp phép nhận đủ hồ sơ. Điều 40, thời hạn cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh là 10 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan cấp phép nhận đủ hồ sơ.

4. Bãi bỏ quy định cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong nước

Cụ thể, dự án của nhà đầu tư trong nước sẽ không phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Do đó nhà đầu tư chỉ cần hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là đủ.

5. Thu hẹp phạm vi áp dụng cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài

Theo Luật Đầu tư 2005 tất cả các dự án có vốn nước ngoài không xác định tỷ lệ của nhà đầu tư nước ngoài của doanh nghiệp vẫn phải cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Điểm mới Luật Đầu tư 2014 quy định đối với các dự án nhà đầu tư nước ngoài hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài góp vốn 51% vốn điều lệ mới phải xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án của nhà đầu tư nước ngoài. Đây là một bước mở nhằm góp phần thu hút, khuyến khích đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài đầu tư tại Việt Nam.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài xuất nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí về các vấn đề pháp lý của doanh nghiệp

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL.

HOTLINE: 090.145.1945

Email: tuvanltl@gmail.com

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *