Dịch vụ đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Dịch vụ đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Thủ tục hành chính nhà nước hiện nay đã được tinh gọn, tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho người dân khi thực hiện. Tuy nhiên, có không ít cá nhân, nhóm cá nhân muốn có một đơn vị tư vấn và hỗ trợ mình thực hiện dịch vụ đăng ký kinh doanh hộ cá thể để có thể tập trung toàn bộ thời gian và công sức cho công việc xây dựng mô hình kinh doanh.

Vậy, Dịch vụ đăng ký kinh doanh hộ cá thể sẽ được thực hiện như thế nào? Khách hàng cá nhân sẽ có được những thuận lợi gì?

Bước 1: Tiếp nhận thông tin và tư vấn cho khách hàng

Thông qua việc đặt câu hỏi và xem xét hồ sơ, LTL sẽ tư vấn cho khách hàng các mô hình phù hợp mà khách hàng có thể lựa chọn tương ứng với định hướng phát triển kinh doanh của mình. Mỗi mô hình (hộ kinh doanh, doanh nghiệp, công ty..) sẽ có ưu nhược điểm riêng.

Nếu khách hàng quyết định lựa chọn mô hình hộ kinh doanh cá thể, LTL sẽ tiếp tục tư vấn về các vấn đề liên quan đến đặt tên hộ kinh doanh, ngành nghề kinh doanh, địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh, các giới hạn quyền của chủ hộ…

Bước 2: Thu thập các giấy tờ cần thiết và thực hiện dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh cá thể

Trước khi đăng ký hộ kinh doanh bạn cần lưu ý và tuân thủ nguyên tắc sau đây:

Điều 69. Nguyên tắc áp dụng trong đăng ký hộ kinh doanh

1. Hộ kinh doanh, người thành lập hộ kinh doanh tự kê khai hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, trung thực và chính xác của các thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh.

2. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh, không chịu trách nhiệm về những vi phạm pháp luật của người thành lập hộ kinh doanh, hộ kinh doanh.

3. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện không giải quyết tranh chấp giữa các cá nhân trong hộ kinh doanh với nhau hoặc với tổ chức, cá nhân khác.

LTL sẽ thực hiện chuyển soạn hồ sơ và yêu cầu các giấy tờ chứng minh nhân thân của cá nhân, nhóm cá nhân muốn thành lập hộ kinh doanh cá thể theo quy định của pháp luật

Bước 3: Theo dõi, xử lý các vấn đề phát sinh và nhận kết quả và bàng giao cho khách hàng.

LTL sẽ thực hiện theo dõi, xử lý các vấn đề phát sinh và nhận kết quả bàn giao cho khách hàng. Khách hàng cần tránh các trường hợp sau để tránh bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo Điều 78/2015/NĐ-CP như sau:

Điều 78. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

1. Hộ kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong các trường hợp sau:

a) Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh là giả mạo;

b) Không tiến hành hoạt động kinh doanh trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;

c) Ngừng hoạt động kinh doanh quá 06 tháng liên tục mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đăng ký;

d) Kinh doanh ngành, nghề bị cấm;

đ) Hộ kinh doanh do những người không được quyền thành lập hộ kinh doanh thành lập;

e) Không báo cáo về tình hình kinh doanh của hộ kinh doanh theo quy định tại Khoản 4 Điều 15 Nghị định này.

2. Trường hợp nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh là giả mạo, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra thông báo về hành vi vi phạm của hộ kinh doanh và ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Trường hợp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh là giả mạo thì cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra thông báo về hành vi vi phạm của hộ kinh doanh và hủy bỏ những thay đổi trong nội dung đăng ký hộ kinh doanh được thực hiện trên cơ sở các thông tin giả mạo và khôi phục lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp trên cơ sở hồ sơ hợp lệ gần nhất, đồng thời thông báo với cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Trường hợp hộ kinh doanh không tiến hành hoạt động kinh doanh trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc ngng hoạt động kinh doanh quá 06 tháng liên tục mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đăng ký hoặc không báo cáo về tình hình kinh doanh theo quy định tại Khoản 4 Điều 15 Nghị định này thì cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thông báo bằng văn bản về hành vi vi phạm và yêu cầu đại diện hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện để giải trình. Sau thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc thời hạn ghi trong thông báo mà người được yêu cầu không đến báo cáo thì cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

4. Trường hợp hộ kinh doanh kinh doanh ngành, nghề bị cấm thì cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra Thông báo về hành vi vi phạm và ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

5. Trường hợp hộ kinh doanh được thành lập bởi những người không được quyền thành lập hộ kinh doanh thì:

a) Nếu hộ kinh doanh do một cá nhân thành lập và cá nhân đó không được quyền thành lập hộ kinh doanh thì cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra Thông báo về hành vi vi phạm và ban hành Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

b) Nếu hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập và một trong số cá nhân đó không được quyền thành lập hộ kinh doanh thì cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra Thông báo về hành vi vi phạm và yêu cầu hộ kinh doanh đăng ký thay đổi cá nhân đó trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo. Nếu quá thời hạn trên mà hộ kinh doanh không đăng ký thay đổi thì cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra Thông báo về hành vi vi phạm và ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *