Đề án thành lập trung tâm bồi dưỡng văn hóa

Đề án thành lập trung tâm bồi dưỡng văn hóa

Thực hiện thành lập trung tâm bồi dưỡng văn hóa là một quá trình thủ tục phức tạp, để thành lập trung tâm tư vấn du học bạn cần chuẩn bị đầy đủ về hồ sơ, cơ sở vật chất cùng đó là nhân lực. Bạn cần lưu ý một vấn đề quan trọng trong việc thành lập trung tâm bồi dưỡng văn hóa là việc soạn thảo đề án thành lập trung tâm.

Để có thể xin được cấp phép hoạt động trung tâm bồi dưỡng văn hóa thì đề án thành lập trung tâm góp phần rất quan trọng, vậy đề án thành lập trung tâm bồi dưỡng văn hóa là gì? nó có nội dung gì?

1. Đề án thành lập trung tâm bồi dưỡng văn hóa là gì?

Đề án thành lập trung tâm bồi dưỡng văn hóa thực chất là bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm. Nó là một văn bản soạn thảo nhằm xác định mục tiêu, nội dung và cách thức hoạt động của trung tâm bồi dưỡng văn hóa, ngoài ra đây là một văn bản thiết yếu trong hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy thêm học thêm của trung tâm để trung tâm có thể đi vào hoạt động hợp pháp.

Căn cứ Điểm 3 Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 17/2012/TT-BGDDT quy định:

“Bản kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các nội dung về: đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm, địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm, mức thu tiền học thêm, phương án tổ chức dạy thêm, học thêm.”

2. Nói cách khác, chi tiết hơn thì đề án thành lập trung tâm phải đáp ứng đầy đủ các nội dung cơ bản sau:

Đối tượng học thêm là ai?

Nội dung dạy thêm là gì?

Địa điểm đặt trung tâm ở đâu?

Cơ sở vật chất được trang bị như thế nào?

Mức thu tiền là bao nhiêu?

Phương án tổ chức dạy thêm, học thêm ra sao?

Việc tự soạn thảo một đề án thành lập trung tâm thỏa mãn đầy đủ các nội dung như trên thực sự không phải dễ vì vậy nếu cần sự trợ giúp tư vấn hoặc nhu cầu soạn thảo đề án thành lập trung tâm, bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được giúp đỡ và tư vấn.

https://tuvanltl.com/dich-vu-xin-giay-phep-tu-van-du-hoc/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *