Đăng ký nhu cầu sử dụng người nước ngoài

Đăng ký nhu cầu sử dụng người nước ngoài

Đăng ký nhu cầu sử dụng người nước ngoài là một bước bắt buộc trước khi xin cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài. Ý nghĩa của việc này là nhằm thông báo cho cơ quan có thẩm quyền biết nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài là hợp lý vì lao động trong nước không đáp ứng các điều kiện, đòi hỏi mà vị trí tuyển dụng đó yêu cầu.

Nếu không đăng ký nhu cầu sử dụng người nước ngoài thì người sử dụng lao động/ doanh nghiệp khó lòng mà tuyển dụng người lao động nước ngoài theo kế hoạch, làm ảnh hưởng, gián đoạn đến tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Đăng ký nhu cầu sử dụng người nước ngoài

Đăng ký nhu cầu sử dụng người nước ngoài sẽ được cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt dựa trên nội dung mà doanh nghiệp đã giải trình trong đơn này. 

Tại đó, doanh nghiệp phải thể hiện được tính cấp thiết, vai trò quan trọng của việc tuyển dụng người nước ngoài tại công ty. Nếu đơn không làm rõ được nội dung trên, cơ quan có thẩm quyền có thể ra văn bản từ chối cho người sử dụng lao động tuyển dụng vị trí mà mình muốn. Việc đăng ký nhu cầu sử dụng người nước ngoài được thực hiện như sau:

Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) gửi báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư 40/2016/TT-BLĐTBXH đến Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau đây được viết tắt là cơ quan chấp thuận).

Trường hợp có thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì người sử dụng lao động gửi báo cáo giải trình thay đổi theo mẫu số 2 ban hành kèm theo Thông tư này đến cơ quan chấp thuận trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài.

Làm giấy phép lao động cho người nước ngoài 2018

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *