Đăng ký hợp tác xã grab

Đăng ký hợp tác xã grab

Từ quyết định 24/QĐ-BGTVT về việc thí điểm chạy grab trên một số tỉnh thì lượng phương tiện tham gia giao thông vào mô hình này ngày càng đông. Tuy nhiên, đối với hoạt động Gabcar, grab taxi bắt buộc phải đáp ứng những yêu cầu về điều kiện kinh doanh vận tải như việc gắn phù hiệu, giấy phép kinh doanh… Theo quy định tại NĐ 86/2014/NĐ-CP thì việc xin phù hiệu chỉ được thực hiện dưới mô hình doanh nghiệp, hợp tác xã vậy khi các nhân tham gia vào hoạt động grab bắt buộc phải tham gia vào doanh nghiệp hoặc hợp tác xã. Với mô hình hợp tác xã nó sẽ thuận lợi và đơn giản hơn so với cá nhân, do đó việc cá nhân tham gia vào mô hình hợp tác xã grab ngày càng đông. Vậy những quy định pháp lý đối với việc đăng ký hợp tác xã grab như thế nào?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật hợp tác xã 2013 định nghĩa về hợp tác xã như sau: hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 7 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã.

Tiếp theo đó tại khoản 1 Điều 4 quy định như sau về nhu cầu chung của thành viên: là nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ giống nhau phát sinh thường xuyên, ổn định từ hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống của thành viên. Đối với hợp tác xã tạo việc làm thì nhu cầu chung của thành viên là nhu cầu việc làm của thành viên trong hợp tác xã tạo ra.

Do đó có thể thấy việc các chủ xe khi tham gia hoạt động chạy grab đều cùng chung một nhu cầu do đó có thể cùng nhau tạo nên hợp tác xã grab. Tuy nhiên, yêu cầu đầu tiên và mang tính tiên quyết để mô hình hợp tác grab thành lập  là phải có ít nhất 7 thành viên tự nguyện thành lập.

Đối với hồ sơ thành lập hợp tác xã được quy định tại khoản 2 Điều 23 Luật hợp tác xã như sau:

“Giấy đề nghị đăng ký hợp tác xã;

Điều lệ;

Phương án sản xuất, kinh doanh;

Dánh sách thành viên, hợp tác xã thành viên; danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên;

Nghị quyết hội nghị thành lập.”

Thủ tục cấp phù hiệu xe nội bộ 2018

LTL rất hân hạnh cung cấp cho Quý khách hàng các thông tin nhằm mục đích tham khảo như trên.

Quý khách hàng vui lòng liên hệ để được tư vấn miễn phí cho các thắc mắc và trường hợp cụ thể của mình.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *