Đăng ký chạy tuyến xe cố định

Đăng ký chạy tuyến xe cố định

Vấn đề tư vấn: Tôi là Hoàng Anh, tôi là chủ doanh nghiệp hiện đang muốn bước vào kinh doanh vận tải cụ thể là chạy tuyến xe cố định, vậy để đăng ký chạy tuyến xe cố định tôi phải làm những thủ tục gì?

Chuyên viên tư vấn: Để thực hiện kinh doanh vận tải theo trường hợp của anh Hoàng Anh, trước tiên Doanh nghiệp cần phải đăng ký cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, sau đó đăng ký khai thác trên tuyến trong quy hoạch và được cơ quan quản lý tuyến chấp thuận thì bạn có thế kinh doanh chạy tuyến xe cố định.

1. Đăng ký cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

 • Bước đầu là bạn cần đăng ký cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, vậy trình tự thủ tục đăng ký cấp giấy phép kinh doanh được quy định như sau:
  • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.
  • Bước 2:  Nộp hồ sơ đăng ký đến cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh
   • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định, cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh thẩm định hồ sơ, cấp Giấy phép kinh doanh đồng thời phê duyệt Phương án kinh doanh kèm theo.
  • Bước 3: Nhận giấy phép kinh doanh tại  tại trụ sở cơ quan đã nộp hồ sơ đăng ký.
   • Chi tiết trình tự thủ tục được quy định tại Điều 22 Nghị định 86/2014/NĐ-CP.

2. Đăng ký khai thác trên truyến trong quy hoạch.

 • Sau khi doanh nghiệp đã đăng ký và nhận được giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô thì có thể đăng ký khai thác trên tuyến xe cố định đã được quy hoạch theo quy định của pháp luật như sau:
  • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký khai thác tuyền;
  • Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký về Sở Giao thông vận tải nơi đặt trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh của doanh nghiệp.
   • Sở Giao thông vận tải tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai thác tuyến và công bố công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở.
   • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Sở Giao thông vận tải phải kiểm tra hồ sơ và trong thời hạn 02 ngày làm việc tiếp theo phải công bố công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở việc doanh nghiệp đăng ký khai thác tuyến thành công hoặc không thành công. Trường hợp đăng ký khai thác tuyến không thành công, Sở Giao thông vận tải phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.
   • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp đăng ký đầu tiên mà có từ 02 doanh nghiệp trở lên (tính cho cả hai đầu tuyến) đăng ký khai thác trùng tuyến và giờ xe chạy thì trong thời hạn 02 ngày làm việc tiếp theo, Sở Giao thông vận tải hai đầu tuyến phải công bố công khai trên Trang Thông tin điện tử và thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết việc tổ chức lựa chọn doanh nghiệp, khai thác tuyến theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
   • Trường hợp chỉ có 01 doanh nghiệp đăng ký khai thác tuyến thành công thì trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày đăng ký thành công được công bố công khai trên Trang Thông tin điện tử của Sở, doanh nghiệp đã đăng ký thành công nộp hồ sơ đề nghị cấp phù hiệu về Sở Giao thông vận tải để cấp phù hiệu xe chạy tuyến cố định.
  • Bước 3: Sau khi hoàn tất thủ tục cấp phù hiệu thì có thể khai thác tuyến.

Trên đây là một số quy định chung liên quan đến đăng ký chạy tuyến xe cố định nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu tư LTL.
Hotline0902.990.954
Emailinfotuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *