Có nên lái xe grab

Có nên lái xe grab

Với sự ra đời của mô hình grab đã mở ra nhu cầu việc làm cho nhiều người. Bằng phương tiện giao thông của mình hàng loạt cá thể tham gia vào hoạt động kinh doan vận tải bởi lẽ mô hình này đơn giản và hiệu quả hơn hết tự bản thân mỗi người quản lý được thời gian. Tuy nhiên bên cạnh đó còn nhiều câu hỏi đặt ra cho vấn đề có nên lái xe grab hay không?

Đầu tiên chúng ta cần biết đối với việc lái xe garb có những quy định nào dành cho chúng.

Đối với grab bike thì chỉ việc bạn đến đăng ký tổ chức grab hoặc đăng ký trực tuyến rồi xe của bạn bạn chạy. Tuy nhiên đối với grab car hay grab taxi không đơn giản như vậy.

Khi grab car hay grab taxi tham gia phải đáp ứng được những quy định về kinh doanh vận tải theo NĐ 86/2014/NĐ-CP. Cụ thể xe của bạn phải được lắp hộp đen, gắn phù hiệu nhưng theo quy định xe cá nhân không thể gắn phù hiệu nên giải pháp tối ưu nhất hiện nay là tham gia vào hợp tác xã.

Khi tham gia vào hợp tác xã để lái xe grab bắt buộc bạn phải đóng phí thành viên để duy trì hoạt động. Tuy nhiên bên cạnh đó bạn sẽ được hợp tác xã cung cấp đầy đủ giấy tờ hợp chuẩn để tham gia vào hoạt động kinh doanh vận tải mà cụ thể tại Điều 14 Luật hợp tác xã 2013 quy định về quyền của thành viên hợp tác xã như sau:

“- Được hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cung ứng sản phẩm, dịch vụ theo hợp đồng dịch vụ.

– Được phân phối thu nhập theo quy định của Luật này và điều lệ.

– Được hưởng các phúc lợi của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

– Được tham dự hoặc bầu đại biểu tham dự đại hội thành viên, hợp tác xã thành viên.

– Được biểu quyết các nội dung thuộc quyền của đại hội thành viên theo quy định tại Điều 32 của Luật này.

– Ứng cử, đề cử thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên và các chức danh khác được bầu của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

– Kiến nghị, yêu cầu hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên giải trình về hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; yêu cầu hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên triệu tập đại hội thành viên bất thường theo quy định của Luật này và điều lệ.

– Được cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; được hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ nghiệp vụ phục vụ hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

– Ra khỏi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của điều lệ.

– Được trả lại vốn góp khi ra khỏi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Luật này và điều lệ.

– Được chia giá trị tài sản được chia còn lại của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Luật này và điều lệ.

– Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định của pháp luật.

– Quyền khác theo quy định của điều lệ.”

LTL rất hân hạnh cung cấp cho Quý khách hàng các thông tin nhằm mục đích tham khảo như trên.

Quý khách hàng vui lòng liên hệ để được tư vấn miễn phí cho các thắc mắc và trường hợp cụ thể của mình.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *