Chứng từ vận tải đa phương thức là gì?

Chứng từ vận tải đa phương thức là gì?

Theo quy định tại khoản 6 Điều 2 Nghị định 87/2009/NĐ – CP quy định như sau: “chứng từ vận tải đa phương thức là văn bản do người kinh doanh vận tải đa phương thức phát hành, là bằng chứng của hợp đồng vận tải đa phương thức, xác nhận người kinh doanh vận tải đa phương thức đã nhận hàng để vận chuyển và cam kết giao hàng đó theo đúng những điều khoản của hợp đồng đã ký kết”.

Chứng từ vận tải đa phương thức gồm:

– Chứng từ vận tải đa phương thức chuyển nhượng được và chứng từ đa phương thức không chuyển nhượng được.

Chứng từ đa phương thức dạng chuyển nhượng được bao gồm: Xuất trình; theo lệnh; theo lệnh của người có tên trong chứng từ gốc.

Chứng từ vận tải đa phương thức ở dạng không chuyển nhượng được thì được phát hành theo hình thức đích danh người nhận hàng.

Nội dung của chứng từ vận tải đa phương thức.

Chứng từ vận tải đa phương thức bao gồm các nội dung chính sau đây:

– Đặc tính tự nhiên chung của hàng hóa; ký hiệu, mã hiệu cần thiết để nhận biết hàng hóa; tính chất nguy hiểm hoặc mau hỏng của hàng hóa; số lượng kiện hoặc chiếc; trọng lượng cả bì của hàng hóa hoặc số lượng của hàng hóa được diễn tả cách khác;

– Tất cả các chi tiết nói trên do người gửi hàng cung cấp;

– Tình trạng bên ngoài của hàng hóa;

– Tên và trụ sở chính của người kinh doanh vận tải đa phương thức;

– Tên của người gửi hàng;

– Tên người nhận hàng nếu người gửi hàng đã nêu tên;

– Địa điểm và ngày người kinh doanh vận tải đa phương thức tiếp nhận hàng hóa;

– Địa điểm giao trả hàng;

– Ngày hoặc thời hạn giao trả hàng tại địa điểm giao trả hàng, nếu các bên liên quan đã thỏa thuận;

– Nêu rõ chứng từ vận tải đa phương thức là loại chứng từ chuyển nhượng được hoặc không chuyển nhượng được.

– Chữ ký của người đại diện cho người kinh doanh vận tải đa phương thức hoặc của người được người kinh doanh vận tải đa phương thức ủy quyền;

– Cước phí vận chuyển cho mỗi phương thức vận tải nếu các bên liên quan đã thỏa thuận, hoặc cước phí vận chuyển, đồng tiền thanh toán cước phí mà người nhận hàng thanh toán, hoặc sự diễn tả khác về cước phí sẽ được người nhận hàng thanh toán;

– Tuyến hành trình dự định, phương thức vận tải trong từng chặng và các địa điểm chuyển tải nếu đã được biết khi phát hành chứng từ vận tải đa phương thức;

– Các chi tiết khác mà các bên liên quan nhất trí đưa vào chứng từ vận tải đa phương thức, nếu không trái với quy định của pháp luật.

https://tuvanltl.com/dich-vu-lam-giay-phep-tu-van-du-hoc/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *