Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Trong hoạt động kinh doanh vì nhiều lý do khác nhau mà doanh nghiệp có nhu cầu xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Đối với vấn đề cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được quy định tại khoản 2 Điều 28 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định như sau: “Trường hợp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, doanh nghiệp được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và phải trả lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí”

Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 58 Nghị định 78/2015/NĐ-CP thì giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp lại trong các trường hợp sau:

Trường hợp do bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác

Đối với trường hợp này, doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến phòng đăng ký kinh doanh nơi đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp do giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp không đúng hồ sơ, trình tự, thủ tục theo quy định

Đối với trường hợp này, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo yêu cầu doanh nghiệp hoàn chỉnh và nộp hồ sơ hợp lệ theo quy định trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo để được xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp.

Trường hợp thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là không trung thực, không chính xác.

Đối với trường hợp này, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật và yêu cầu doanh nghiệp làm lại hồ sơ để cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Việc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được thực hiện trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp.

https://tuvanltl.com/co-nen-bo-quy-dinh-so-luong-xe-toi-thieu-cua-doanh-nghiep-van-tai/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

3 Replies to “Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *