Cách nộp thuế môn bài

Cách nộp thuế môn bài

Thuế môn bài là một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Thuế môn bài được thu hàng năm. Mức thu phân theo bậc, dựa vào số vốn đăng ký hoặc doanh thu của năm kinh doanh kế trước hoặc giá trị gia tăng của năm kinh doanh kế trước tùy từng nước và từng địa phương. Do đó, khi tham gia kinh doanh các tổ chức, cá nhân phải tiến hành nộp thuế môn bài theo quy định của pháp luật.

Cách nộp thuế môn bài như sau:

Đầu tiên, tổ chức, cá nhân căn cứ vào bậc thuế môn bài theo quy định tại Thông tư 302/2016/TT-BTC để xác định số thuế môn bài để nộp. Đối với doanh nghiệp nếu thành lập 6 tháng đầu năm phải nộp thuế môn bài cả năm; nếu thành lập trong 6 tháng cuối năm (từ 01/07 về cuối năm) sẽ nộp thuế môn bài ½ năm.

Sau khi xác định được số thuế môn bài phải nộp, tổ chức, cá nhân lập tờ khai lệ phí môn bài và kê khai theo quy định tại Điều 5 Thông tư 302/2016/TT-BTC.

Đối với tổ chức thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 1 hàng năm. Trường hợp tổ chức mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mới thành lập cơ sở sản xuất kinh doanh thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài. Đối với Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình thực hiện nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm. Trường hợp người nộp lệ phí môn bài là cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình mới ra sản xuất, kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo tháng có phát sinh nghĩa vụ khai thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

https://tuvanltl.com/quy-dinh-ve-thanh-lap-trung-tam-ngoai-ngu/

Trên đây là một số quy định chung nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí cho từng trường hợp cụ thể.

Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư

Công ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL

HOTLINE: 090.145.1945

Mail: tuvanltl@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *