Bán doanh nghiệp tư nhân nộp thuế như thế nào?

Bán doanh nghiệp tư nhân nộp thuế như thế nào?

Thuế là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước. Nộp thuế theo quy định của pháp luật là nghĩa vụ và quyền lợi của mọi tổ chức, cá nhân” (Khoản 1 Điều 4 Luật quản lý thuế 2006, sửa đổi bổ sung năm 2012). Khi bán doanh nghiệp tư nhân cho một cá nhân khác, chủ doanh nghiệp phải tiến hành nộp thuế theo quy định của pháp luật.

1. Những khoản thuế phải nộp:

Hoạt động chuyển nhượng doanh nghiệp tư nhân luôn phát sinh một lượng thu nhập nhất định. Nó có thể được hiểu là chuyển nhượng vốn, máy mọc, thiết bị, cơ sở sản xuất, …nên chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Trong thuế thu nhập cá nhân, chủ doanh nghiệp tư nhân phải nộp thuế cho những loại thu nhập sau:

+ Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn: (Khoản 4 Điều 3 Luật thuế TNCN)

a) Thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn trong các tổ chức kinh tế”;

+ Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản: (Khoản 5 Điều 3 Luật thuế TNCN), trong trường hợp chuyển nhượng cả trụ sở doanh nghiệp hoặc xí nghiệp, nơi sản xuất, nơi kinh doanh, buôn bán, …

a) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;

b) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở;

c) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền thuê đất, thuê mặt nước;

d) Các khoản thu nhập khác nhận được từ chuyển nhượng bất động sản”.

2. Mức thuế thu nhập cá nhân phải nộp:

Thuế thu nhập cá nhân là một dạng thuế trực thu được đánh trực tiếp dựa trên thu nhập của cá nhân.

Theo Khoản 2 Điều 21 Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007 (sửa đổi nổ sung năm 2014): “Thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản, trúng thưởng, tiền bản quyền, nhượng quyền thương mại, nhận thừa kế, quà tặng là thu nhập chịu thuế quy định tại các điều 12, 13, 14, 15, 16, 17 và 18 của Luật này”.

Đối với hoạt động bán doanh nghiệp tư nhân, chủ sở hữu phải nộp trên cơ sở biểu thuế toàn phần tại Điều 23 Luật thuế thu nhập cá nhân vớ mức thuế suất là 5%.

Đồng thời, cá nhân nộp thuế cũng có thể được giảm trừ gia cảnh theo quy định tại Điều 9 Luật thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi bổ sung năm 2012) như sau:

1. Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, tiền lương, tiền công của đối tượng nộp thuế là cá nhân cư trú. Giảm trừ gia cảnh gồm hai phần sau đây: 

a) Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm); 

b) Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng. Trường hợp chỉ số giá tiêu dùng (CPI) biến động trên 20% so với thời điểm Luật có hiệu lực thi hành hoặc thời điểm điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh gần nhất thì Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản này phù hợp với biến động của giá cả để áp dụng cho kỳ tính thuế tiếp theo.”

https://tuvanltl.com/thong-bao-thay-doi-mau-dau-voi-co-quan-thue/

Trên đây là một số thông tin liên quan đến “Bán doanh nghiệp tư nhân nộp thuế như thế nào?” nhằm mục đích tham khảo của Tư vấn LTL.

Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí!

Công Ty TNHH Tư Vấn & Đầu Tư LTL.
Hotline090.145.1945
Emailtuvanltl@gmail.com

One Reply to “Bán doanh nghiệp tư nhân nộp thuế như thế nào?”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *